เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปลาทูไทยกำลังฟื้นตัว

02 สิงหาคม 2563
1,580
ปลาทูไทยกำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัว เป็นผลมาจากกรมประมงได้เพิ่มมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรปลาทูอย่างต่อเนื่อง

อ่าวไทยในอดีตเคยจับปลาทูได้ปีละ 1.2 แสนตัน แต่ด้วยมีการจับเกินศักยภาพที่ธรรมชาติจะให้ได้ ปลาทูที่พร้อมจะวางไข่ในอ่าวไทยตอนกลาง ถูกจับไปมากถึง 90% ด้วยเครื่องมือทำการประมงถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น และมีการใช้เครื่องมือทำประมงบางชนิดในเขตทะเลชายฝั่ง เช่น อวนล้อมจับ อวนติดตาที่ยาวกว่า 2,500 เมตร ใช้เครื่องมือทำประมงประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ปั่นไฟ)...ส่งผลให้ปี 2558 ปลาทูไทยลดลงอย่างน่าใจหายไปถึง 72% เพราะจับได้แค่เพียง 33,931 ตันและลดลงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด สถิติปี 2561 จับได้เพียง 11,306 ตัน หรือแค่ 9.4% จากที่เคยจับได้ในอดีต
แต่ปีที่ผ่านมาเริ่มมีสัญญาณ "ปลาทูไทยกำลังจะกลับมา" ด้วยสถิติการจับปลาทูได้เพิ่มมากขึ้น จับได้ 19,422 ตัน เพิ่มจากปีก่อนหน้า 71%...ปีนี้ กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง คาดการณ์ว่าจะจับได้ 21,218 ตัน "ปัจจุบันปลาทูไทยกำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัว เป็นผลมาจากกรมประมงได้เพิ่มมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรปลาทูอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 หลังจากเห็นแนวโน้มการลดลงของปลาทู จึงได้ปรับเปลี่ยนมาตรการต่างๆ เพื่อจะนำปลาทูกลับคืนมาให้ได้ผลมากที่สุด"

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวถึงมาตรการต่างๆที่นำมาใช้จนเริ่มเห็นผลสัมฤทธิ์...การจัดระเบียบการทำประมงภายใต้พระราชกำหนดการทำประมง พ.ศ.2558 เพื่อป้องกันไม่ให้มีการทำประมงไม่ชอบด้วยกฎหมาย การบริหารจัดการด้านการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ การใช้ปริมาณผลผลิตสูงสุดของสัตว์น้ำที่สามารถทำประมงได้อย่างยั่งยืน เป็นจุดอ้างอิงในการพิจารณาออกใบอนุญาตทำประมง ขยายพื้นที่และเวลาปิดอ่าวห้ามทำประมงในพื้นที่ 7 ไมล์ทะเล การปิดอ่าวไทยตอนกลาง ตั้งแต่ 16 พ.ค.-14 มิ.ย. รวมถึงการประกาศห้ามทำการประมงหรือปิดอ่าวบริเวณรอยต่อของพื้นที่ปิดอ่าวไทยตอนกลางและอ่าวไทยรูปตัว ก ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.-14 มิ.ย.ของทุกปี พร้อมปรับปรุงการปิดอ่าวไทยตัว ก ให้สอดคล้องกับการอพยพของปลาทู โดยปิดอ่าว 2 ช่วง อ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตกระหว่าง 15 มิ.ย.-15 ส.ค. และอ่าวไทยตอนในด้านเหนือระหว่าง 1 ส.ค.-30 ก.ย. ของทุกปี ห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดในเขตทะเลชายฝั่ง กำหนดมาตรการไม่ให้จับสัตว์น้ำวัยอ่อนที่ยังไม่ได้ขนาด ห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดในเขตชายฝั่ง ยกเลิกเครื่องมือประมงบางชนิดที่ทำลายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ

อธิบดีกรมประมง บอกว่า มาตรการทั้งหมดนี้ยังถือว่าไม่เพียงพอต่อการฟื้นตัวของปลาทู จำเป็นต้องมีมาตรการทางสังคมเข้ามาช่วยอีกทางหนึ่ง รณรงค์ให้หยุดบริโภคปลาทูขนาดเล็ก อีกทั้งกรมประมงยังอยากให้มีมาตรการเพิ่มเติมให้ครอบคลุมวงจรชีวิตปลาทูในเขตอ่าวไทย ซึ่งเป็นรอบนอกของมาตรการปิดอ่าว 5 ระยะ เพราะอยู่ในเส้นทางอพยพของปลาทูหนุ่มสาวที่จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ แต่มาตรการนี้จะต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวประมง ในการบริหารจัดการร่วมกันภายใต้ข้อมูลทางวิชาการและกระทบต่อชาวประมงน้อยที่สุด เพื่อให้ปลาทูมีปริมาณเพียงพอสำหรับพี่น้องชาวประมงได้ประกอบอาชีพ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ไทยรัฐ