เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กลุ่ม จว.เหนือล่างเปิด ท่าข้าวกำนันทรง โชว์เต็มผลิตภัณฑ์ข้าวทุกรูปแบบ

27 พฤษภาคม 2558
2,457
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ผนึกกำลังขนผลิตภัณฑ์ข้าวโชว์เต็ม ท่าข้าวกำนันทรง หวังขยายช่องทางการค้าสู่ AEC-ตลาดสากล
วันนี้ (26 พ.ค.) นายชยพล ธิติศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมข้าวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ปี 2558" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 พ.ค. 58 ณ ท่าข้าวกำนันทรง อ.เมืองนครสวรรค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าวและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของสินค้าข้าว ขยายช่องทางการค้าสู่ตลาดสากล และ AEC รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดของธุรกิจข้าวของกลุ่มจังหวัด และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้สินค้าข้าวของกลุ่มจังหวัดและของประเทศในอนาคต

โดยภายในงานมีทั้งการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าว และข้าวแปรรูปคุณภาพดีจากชาวนาโดยตรง ตลอดจนนิทรรศการการผลิตข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประมูลซื้อข้าวสารอีกด้วย

สำหรับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวสำคัญของประเทศ มีพื้นที่ในการเพาะปลูกข้าวประมาณ 9 ล้านไร่ คิดเป็น 12% ของพื้นที่ปลูกข้าวในประเทศ ให้ผลผลิตข้าวกว่า 4 ล้านตัน คิดเป็น 13% ของปริมาณข้าวทั้งประเทศ

นอกจากนั้น พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2 ยังมีโรงสีข้าวขนาดกลาง และใหญ่ ผู้ค้าข้าวในประเทศ และส่งออกต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ฮ่องกง สามารถส่งออกได้ถึงปีละ 90,000 ตัน หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 1,400 ล้านบาท

แหล่งที่มาของข้อมูล : "กลุ่ม จว.เหนือล่างเปิด ท่าข้าวกำนันทรง โชว์เต็มผลิตภัณฑ์ข้าวทุกรูปแบบ.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000059778