เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์เล็งคุมราคาหมู

15 กรกฏาคม 2563
1,014
กรมการค้าภายในเล็งงัดมาตรการคุมราคาหมูหลังหน้าฟาร์มพุ่ง75-80 บาท หลังโควิด-19 คลี่คลายปลดล็อคธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร ส่งให้ความต้องการหมูสูง

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายในได้หารือกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติในการดูแลสถานการณ์ราคาหมูโดยเฉพาะหมูหน้าฟาร์มไม่ให้เกิน 80 บาทต่อกก. จากปัจจุบันอยู่ที่75-80 บาทต่อกก. เพื่อไม่ให้ราคาหมูเนื้อแดงราคาเกิน 150-160 บาทต่อกก. ซึ่งหากราคาเฉลี่ยหมูหน้าฟาร์มทั่วประเทศเกิน 80 บาทต่อกก.ทางกรมการค้าภายในก็จะมีมาตรการเข้ามาควบคุม เช่น จำกัดปริมาณส่งออกหมูไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และการนำเนื้อหมูธงฟ้ามาจำหน่ายในกับประชาชน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนมากนัก
ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้ราคาหมูหน้าฟาร์มปรับตัวสูงขึ้นส่วนหนึ่งมาจากนโยบายการผ่อนคลายให้ธุรกิจต่างๆสามารถเปิดดำเนินการได้มากขึ้น หลังจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ในประเทศคลี่คลายในทิศทางที่ดีส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร ห้างค้าปลีก และโรงแรมต่างสั่งซื้อเนื้อหมูมาสำรองสต็อกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและผู้บริโภค ประกอบกับเป็นช่วงที่โรงเรียนเพิ่งเปิดเทอมทำให้ความต้องการเนื้อหมูมากจากก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดขึ้นระยะสั้นๆและไม่นานราคาหมูก็จะกลับมาอยู่ในระดับปกติ

"หากราคาปรับขึ้นในระยะสั้นๆจากความต้องการที่สูงก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด เพราะตรงนี้ก็จะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูมีรายได้เพิ่มขึ้นจากในอนาคตเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากราคาที่ตกต่ำ แต่หากค่าเฉลี่ยราคาหน้าฟาร์มยืนอยู่เกินระดับ 80 บาทต่อกก. ก็คงต้องมีมาตรการที่ทางกรมการค้าภายในได้เตรียมไว้หมดแล้วมารักษาความสมดุลทั้งในส่วนของผู้บริโภคและเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูไม่เดือดร้อน อย่างไรก็ตามในการดูแลราคาเรื่องของหมูนั้นก็เน้นความสำคัญให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของคนในประเทศก่อน"

นายวัฒนศักย์ กล่าวว่า นอกจากนี้ปัจจัยที่ทำให้ราคาหมูในไทยและทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับสูงมาจากประเทศเพื่อนบ้าน และจีน ประสบปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกรระบาด ขณะที่ในประเทศไทยผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชน และเกษตรกร ได้ร่วมมือกันจนสามารถป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกรระบาดได้ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ของการปรับราคาของหมูก็จะคล้ายกับกรณีของไข่ไก่ที่บางช่วงราคาปรับเพิ่มมากอย่างมากจนภาครัฐต้องออกมาตรการการห้ามส่งออกชั่วคราวและกำหนดราคาหน้าฟาร์มและป้องกันพ่อค้าแม่ค้าเก็งกำไร จนสถานการณ์ราคาไข่ไก่เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรุงเทพธุรกิจ