เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พบเนื้อหมูปลอมเป็นเนื้อวัว

09 กรกฏาคม 2563
3,579
พบ "เนื้อวัวปลอม" ทำจาก "เนื้อหมูชุบเลือดวัว" ขายกันเกลื่อนชุมชนอิสลาม

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, ศูนย์วิทยาศาสตร์?ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันแถลงข่าว? เรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้รับแจ้งว่าพบเนื้อหมูปลอมเป็นเนื้อวัว ระบาดในพื้นที่กรุงเทพ จ.ปทุมธานี จ.สมุทรปราการ และ จ.ฉะเชิงเทรา
ทั้งนี้ทางองค์กรศาสนาอิสลามไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีที่พบ "เนื้อหมูปลอมเป็นเนื้อวัว" ได้ดำเนินการทันทีที่ได้รับแจ้ง โดยมอบหมายให้? ฝ่ายกิจการฮาลาลและฝ่ายตรวจการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งส่งเนื้อตัวอย่างที่พบว่ามีการปลอมให้ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตรวจสอบในทันที หลังจากที่ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบจาก รศ.วินัย ดะลันห์ รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย/ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า เป็นเนื้อหมูชุบเลือดวัวทางองค์กรศาสนาอิสลามได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อพี่น้องมุสลิม

ในจำนวน 7 ตัวอย่างที่ตรวจพบว่าเป็นเนื้อหมู เป็นตัวอย่างเนื้อจาก บึงกุ่ม 2 ตัวอย่าง , บางกะปิ 1 ตัวอย่าง , หนองจอก 1 ตัวอย่าง และ ประเวศ 3 ตัวอย่าง โดยลักษณะกายภาพภายนอกของเนื้อมีสีแดงเข้ม คล้ายเนื้อวัวมาก สังเกตด้วยสายตาไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นเนื้อชนิดใดแต่ผลการตรวจสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอพบว่าเป็นเนื้อหมู

ทั้งนี้ทางองค์กรศาสนาอิสลามได้ขอความร่วมมือไปทางประธานกรรมการจังหวัดกรุงเทพ, ปทุมธานี, ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดของเนื้อหมูปลอมเป็นเนื้อวัวทันที่เพื่อเร่งให้รีบเตือนพี่น้องมุสลิมในพื้นที่และ แจ้งทุกมัสยิดให้ช่วยกันสอดส่องดูแล

ขณะนี้ฝ่ายฮาลาลและฝ่ายตรวจการกำลังรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อส่งต่อให้ฝ่ายนิติการณ์ เพื่อเอาผิดทางด้านกฎหมาย ต่อการหลอกลวงผู้บริโภคแล้ว ทั้งนี้ ได้แนะนำชาวมุสลิม ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายฮาลาลจากองค์กรศาสนาอิสลามเท่านั้น หรือตรวจสอบได้ที่ แอปพลิเคชัน Halal Thai ของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือทางเว็บไซต์ www.halal.co.th

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
sanook.com