เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ดันฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง สู่โอกาสทางธุรกิจ

21 มิถุนายน 2563
2,523
กรมปศุสัตว์ ยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มไก่ไข่ เตรียมมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่ากรมปศุสัตว์ พร้อมเปิดขอบข่ายการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) ที่เป็นการต่อยอดจากมาตรฐานฟาร์ม (GAP) สำหรับผู้ประกอบการและเกษตรกรที่สนใจ เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ทางเลือกสำหรับผู้บริโภค โดยไข่ไก่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ใช้กรงหรือ Cage free egg นั้น เน้นการผลิตโดยคำนึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์ (animal welfare) เลี้ยงไก่ไข่ในแบบนอกกรง ทำให้ไก่สามารถคุ้ยเขี่ย ไซร้ขนทำความสะอาดร่างกาย และเกาะคอน ซึ่งเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ ส่งผลให้ไก่ไข่อยู่สบาย ลดความเครียด มีสุขภาพที่แข็งแรง ลดความจำเป็นในการใช้ยาปฎิชีวนะหรือสารเคมีอื่นๆ ภายในฟาร์ม จึงเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภครุ่นใหม่ที่คำนึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์
นอกจากนี้การรับรองการผลิตไข่ไก่ cage free ยังเป็นการริเริ่มยกระดับมาตรฐานการผลิตให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของตลาดโลกในอนาคต จากข้อมูลการบริโภคไข่ไก่ในตลาดกลุ่มสหภาพยุโรป พบว่าผู้บริโภคให้ความสนใจไข่ไก่จากระบบ cage free โดยมีมูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาท ในปี 2560 และขณะนี้ในหลายประเทศในสหภาพยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ และออสเตรเลีย ฯลฯ ได้มีการสนับสนุนให้เลี้ยงแม่ไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง จึงมีแนวโน้มว่าความต้องการไข่ไก่ cage free จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นอีก

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการฟาร์มไก่ไข่ของเครือบริษัทต่างๆ รวมถึงเกษตรกรรายย่อย ให้ความสนใจปรับการเลี้ยงให้เข้าสู่มาตรฐานนี้แล้วหลายราย ซึ่งผู้ประกอบการสามารถขอข้อมูลการรับรองได้ที่กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ โทรศัพท์ 02-653-4444 ต่อ 3133 ทั้งนี้ หากผู้บริโภคสนใจ สามารถเลือกซื้อไข่ไก่ Cage Free ได้ตามสถานที่จำหน่ายไข่ไก่ในห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่จำหน่ายไข่สดปศุสัตว์ OK เพื่อให้มั่นใจว่า ไข่ไก่ทุกฟองมีมาตรฐานความปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ฐานเศรษฐกิจ