เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนาเฮ กรมชลฯทยอยส่งน้ำ ปลูกข้าวนาปีเต็มพื้นที่ 10 ล้านไร่

26 พฤษภาคม 2558
3,247
นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้ส่งน้ำเข้าระบบพื้นที่ชลประทาน 7.5 ล้านไร่ และพื้นที่นอกเขตอีก 2.5 ล้านไร่ รวมพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี 10 ล้านไร่ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา 21 จังหวัด ได้ลงมือปลูกข้าวตั้งแต่ต้นฤดู ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา
เนื่องจากขณะนี้มีปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพล 4,763 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 36% เขื่อนสิริกิติส์ 4,272 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 45% ซึ่งปริมาณน้ำทั้งสองเขื่อนใหญ่มีมากว่าปี 57 ร้อยละ 3 ทำให้สามารถส่งน้ำสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวตามฤดูกาลได้ทั้งหมด 10 ล้านไร่ ในลุ่มเจ้าพระยา โดยมีการปล่อยระบายน้ำรวม 62 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยปล่อยจากเขื่อนภูมิพล 22 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติส์ 33 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แห่งละ 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับพื้นที่ลุ่มแม่กลอง 7 จังหวัด สามารถลงมือเพาะปลูกฤดูนี้ได้ในวันที่ 1 ก.ค.เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าฝนจะตกในปลายสัปดาห์ที่สามของเดือน พ.ค.ซึ่งกรมชลประทานจึงส่งน้ำไปเสริมน้ำฝนที่คาดว่าจะตกล่าช้าออกไป เพื่อช่วยเตรียมแปลงให้เกษตรกร เพราะปริมาณมีเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกต้นฤดูปีนี้ หลังจากประเทศไทยประสบภาวะภัยแล้งและได้ประกาศงดส่งน้ำ ทำนาปรังในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มแม่กลอง ตั้งแต่ 1 พ.ย.57 จนถึง 30 เม.ย.58

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ชาวนาเฮ กรมชลฯทยอยส่งน้ำ ปลูกข้าวนาปีเต็มพื้นที่ 10 ล้านไร่.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/158946