เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กินปลาแซลมอนให้ปลอดภัย ช่วงโควิด-19 ระบาด

17 มิถุนายน 2563
3,054
สภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอร์เวย์ แนะนำการรับมือด้านความปลอดภัยทางอาหาร กินแซลมอนแบบไหนปลอดภัย โภชนาการดี ห่างไกลโรคโควิด-19

ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าการแพร่เชื้อของโรคโควิด-19 เกิดขึ้นได้จากคนสู่คนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าให้มองข้ามความจำเป็นในการปฏิบัติตามสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มงวด ในการจัดเตรียมอาหาร องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้

-ใช้เขียงและมีดแยกต่างหากสำหรับเนื้อดิบและอาหารที่ปรุงสุกแล้ว
-ล้างมือทุกครั้งระหว่างการเตรียมเนื้อดิบและอาหารที่ปรุงสุกแล้ว
-ไม่ควรรับประทานสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่ตายจากโรค
-ถึงแม้ในพื้นที่ที่มีการระบาดของไวรัส วัตถุดิบเนื้อต่างๆ ยังสามารถรับประทานได้หากผ่านการปรุงสุกอย่างทั่วถึง และมีการจัดเตรียมอย่างถูกต้อง
ก่อนหน้านี้ ช่วงที่โควิด-19 ระบาดในประเทศไทยใหม่ ได้เกิดความเข้าใจผิดจากผู้บริโภค จากกรณีประกาศจากองค์กรอนามัยโลก (WHO) ด้านความปลอดภัยของอาหาร ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) โดยองค์กรอนามัยโลก แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการหยิบจับหรือบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเนื้อสัตว์ดิบ หรือปรุงไม่สุก นั่นกลายเป็นกระแสความวิตกกังวลต่อการบริโภคอาหารทะเลดิบ โดยเฉพาะอาหารญี่ปุ่น เนื่องจากผู้คนกลัวติดโรคโควิดจากเนื้อปลา

อย่างไรก็ตามประกาศขององค์กรอนามัยโลกไม่ได้มีการกล่าวถึงอาหารทะเล และไม่ถือว่าเป็นอาหารที่เป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และปลาแซลมอนที่จำหน่ายในประเทศไทย มีน้อยมากที่นำข่าวจากญี่ปุ่นที่ขณะนั้นเป็นพื้นที่มีการระบาด โดยปลาแซลมอนที่มีจำหน่ายในเมืองไทย 87% ถูกนำเข้ามาจากนอร์เวย์ ทางสภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอร์เวย์ (NSC) ได้ดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การจัดส่งอาหารที่ปลอดภัย ยั่งยืน และมีคุณค่าทางโภชนาการท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19

เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขแนะนำให้บริโภคแซลมอน เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงสัปดาห์ละครั้ง แซลมอนจากนอร์เวย์ได้รับการรับรองว่า เป็นอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ สามารถรับประทานแบบดิบ เช่น ซูชิ และซาชิมิ ได้ แม้ไม่ผ่านการแช่แข็ง การเพาะเลี้ยงแซลมอนจากนอร์เวย์เป็นไปตามกฎระเบียบที่เข้มงวดเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารตามกฎหมายของสหภาพยุโรป นอร์เวย์มีการติดตามสารพิษตกค้างจากยาและสิ่งแวดล้อมในปลาที่เพาะเลี้ยงทุกๆ ปี และเลี้ยงดูแซลมอนด้วยอาหารแห้งที่ผ่านกรรมวิธีอบร้อนทำให้ปราศจากพยาธิ ปลาแซลมอนจากนอร์เวย์ไม่เป็นพาหะ ผู้บริโภคจึงไม่สามารถรับเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้จากการรับประทานแซลมอน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ไทยรัฐ