เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เปลี่ยนชื่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นโรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์

03 มิถุนายน 2563
1,275
กรมปศุสัตว์ทบทวนแก้ไขชื่อ "โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร" ใหม่ เป็น "โรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์" ป้องกันความสับสนว่าเป็นโรคชนิดเดียวกับโรคอหิวาตกโรคในมนุษย์

รายงานจากกรมปศุสัตว์ เผย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการทบทวนแก้ไขชื่อ"โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร" ใหม่ เป็น "โรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์" ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อให้การสื่อสารเข้าใจกันทั้งภาครัฐบาล ภาคปศุสัตว์ ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
เนื่องจากสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก ได้ขอให้เปลี่ยนชื่อโรค สาเหตุจากคำว่า "อหิวาต์" ที่อาจทำให้เกิดความสับสนว่าเป็นโรคชนิดเดียวกับโรคอหิวาตกโรค (Cholera) ในมนุษย์ นำไปสู่การตีความในเชิงลบต่อความปลอดภัยอาหารและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์สุกรไทย

ทั่งนี้ กรมปศุสัตว์ รายงาน"โรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์" แม้ไม่ได้เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน แต่เป็นโรคระบาดร้ายแรงในสุกร และยังไม่มีวัคซีนป้องกันควบคุมโรค เชื้อโรคทนทานในผลิตภัณฑ์จากสุกรและสิ่งแวดล้อมสูง สุกรที่หายป่วยแล้วจะเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิต สุกรที่ติดเชื้อมีการตายเฉียบพลันเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์

ไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 210,978 ราย เป็นเกษตรกรรายย่อย 208,192 ราย เลี้ยงสุกรขุน 80,000 ตัว สุกรพันธุ์ 63,000 ตัว ลูกสุกร 733,000 ตัว เป็นเกษตรกรรายใหญ่ 2,758 ราย เลี้ยงสุกรขุน 8,800,000 ตัว สุกรพันธุ์ 1,137,000 ตัว และลูกสุกร 4,670,000 ตัว ดังนั้นหากเกิดการระบาดของโรคแล้วทำลายสุกร กรณีเกิดโรคร้อยละ 30 ของสุกรที่เลี้ยง เสียหายรวม 21,168 ล้านบาท กรณีเกิดโรคร้อยละ 50 ของสุกรที่เลี้ยง เสียหายรวม 35,280 ล้านบาท หากเกิดโรคร้อยละ 80ของสุกรที่เลี้ยงเสียหายรวม 56,448 ล้านบาท และถ้าเกิดการระบาดทั้งหมดจะเสียหายรวม 70,560 ล้านบาท

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ฐานเศรษฐกิจ