เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

โรคอหิวาต์แอฟริกา ดันหมูเอเชียราคาพุ่ง

28 พฤษภาคม 2563
2,262
โรคอหิวาต์แอฟริกาดันราคาสุกรหน้าฟาร์มพุ่ง จีนนำเข้าเดือนเมษายน 170% เวียดนามนำเข้าเพิ่ม 300% ไทยปลอดโรคได้บริโภคราคาไม่แพง

ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ รอบข้าง ต่างได้รับผลจากปัญหาจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ASF) ทั้งในประเทศจีน จำนวนหมูทั้งประเทศลดลงอย่างน้อย 40% ทำให้ราคาหมูมีชีวิตหน้าฟาร์มพุ่งสูงขึ้น โดยปัจจุบันราคาอยู่ที่ 120-136 บาทต่อกิโลกรัม(กก.) ซึ่งจีนถือเป็นผู้บริโภคเนื้อหมูรายใหญ่ของโลก ทำให้ความต้องการนำเข้าเพิ่มขื้นอย่างต่อเนื่อง และทำสถิตินำเข้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 400,000 ตันในเดือนเมษายนที่ผ่านมา คิดเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นมากถึง 170% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ส่วนเวียดนาม ที่ประสบปัญหาการระบาดของ ASF ค่อนข้างรุนแรง ปริมาณหมูในประเทศลดลงไปกว่า 25% จึงเกิดปัญหาการขาดแคลนเนื้อหมูอย่างหนัก ขณะที่ชาวเวียดนามมีการบริโภคเนื้อหมูคิดเป็นสัดส่วนกว่า 3 ใน 4 ของการบริโภคเนื้อสัตว์ทั้งหมด ส่งผลให้ในปัจจุบันราคาหมูหน้าฟาร์มของเวียดนามปรับเพิ่มขึ้นสูงถึง 115-120 บาทต่อ กก. ถือเป็นระดับราคาสูงสุดในรอบ 20 ปี การขาดแคลนเนื้อหมูทำให้เวียดนามต้องนำเข้าเนื้อหมูเพิ่มขึ้นถึง 300% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะช่วง 4 เดือนแรกของปี 2563 นี้ มีการนำเข้าแล้วเกือบ 70% ของปริมาณทั้งหมดของปีที่แล้ว ด้านกัมพูชา ที่ได้รับผลกระทบจาก ASF หลังจากพบการแพร่ระบาดในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาทำให้ราคาเนื้อสัตว์พุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเนื้อหมูในเดือนเมษายน ราคาหน้าเขียงเพิ่มขึ้นถึง 59% เป็น 280 บาทต่อ กก. ขณะที่ราคาหมูหน้าฟาร์มเฉลี่ยในปัจจุบันอยู่ที่ 96 บาทต่อ กก.


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ฐานเศรษฐกิจ