เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนาเฮ ทหารลุยแก้ภัยแล้งสุโทัย ปลูกข้าวเร็วกว่ากำหนด

19 พฤษภาคม 2558
2,967
พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผบ.กองกำลังรักษาความสงบ จทบ.พิษณุโลก ได้ลงพื้นที่สำรวจดูการบริหารจัดการน้ำยมเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซากของ จ.สุโขทัย หลังจากได้มีการทำแผนและวาง 4 นโยบายหลัก คือ การรักษาต้นทุนน้ำ การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การทดลองผันน้ำจากลำน้ำสายหลักเข้าสู่คลองสาขา และการช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งแก่ราษฎรเฉพาะพื้นที่
พล.ต.ผดุง เปิดเผยว่า ทหารกองกำลังรักษาความสงบ จทบ.พิษณุโลก และมูลนิธิอุทกพัฒน์ กรมชลประทาน พร้อมด้วย อบจ.สุโขทัย ได้ร่วมกันแก้ปัญหาภัยแล้งปีนี้ โดยมีการสำรวจเส้นทางน้ำในคลองชลประทานต่างๆ และปรับปรุงทางเดินน้ำให้สะดวก รวมทั้งประตูเปิดปิดน้ำให้ได้มาตรฐานด้วย

นอกจากนี้ การลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรกรผู้ใช้น้ำโดยตรง ก็ทำให้ทราบปัญหาแท้จริง และเกิดความร่วมมือกันในการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด จนนำมาสู่ 4 นโยบายหลักเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งครั้งนี้

กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ อ.สวรรคโลก กล่าวว่า ในช่วงฤดูทำนาของทุกปี จะต้องรอน้ำฝนจากธรรมชาติเท่านั้น แต่ปีนี้ทหารเข้ามาบริหารจัดการน้ำยม ทำให้ได้น้ำจากเขื่อนบ้านหาดสะพานจันทร์ มาช่วยให้ทำนาได้ก่อนถึงฤดู 2 เดือน และเมื่อถึงช่วงฤดูน้ำหลากก็ไม่ต้องกลัวนาข้าวจมน้ำ เพราะเก็บเกี่ยวได้เสร็จก่อนน้ำจะมาแล้ว

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ชาวนาเฮ ทหารลุยแก้ภัยแล้งสุโทัย ปลูกข้าวเร็วกว่ากำหนด.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/158165