เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ไส้เดือนฝอยผง ชีวภัณฑ์ใหม่กำจัดแมลง

25 เมษายน 2563
3,028
กรมวิชาการเกษตร ล้ำหน้าพัฒนาชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงศัตรูพืชสูตรใหม่ชนิดผงสำเร็จ ชี้สูตรใหม่แบบผงเกษตรกรใช้ได้ง่าย ช่วยรักษาคุณภาพไส้เดือนฝอย แถมผลิตภัณฑ์เก็บได้นานกว่าเดิม
ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กลักษณะคล้ายเส้นด้าย สามารถทำให้แมลงเกิดโรคและตายในที่สุด ในประเทศไทยมีรายงานการใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงศัตรูพืชมาตั้งแต่ปี 2529 จนถึงปัจจุบันค้นพบว่าไส้เดือนฝอยสไตเนอร์นีมา คาร์โปแคปซี เป็นไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัดแมลงได้หลายชนิดกว่าไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงชนิดอื่น
"จากเดิมการเก็บรักษาไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงสไตเนอร์นีมา คาร์โปแคปซี ต้องเก็บไว้ในชิ้นฟองน้ำสังเคราะห์แล้วบรรจุในถุงพลาสติก มีประสิทธิภาพใช้ได้นาน 3 เดือน ซึ่งการใช้งานมีข้อจำกัด ต้องนำฟองน้ำที่มีไส้เดือนฝอยมาบีบขยำในน้ำ 3 ครั้ง จึงจะสามารถนำไปฉีดพ่นกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ นอกจากวิธีการจะยุ่งยากแล้ว ยังมีไส้เดือนฝอยบางส่วนหลงเหลืออยู่ในชิ้นฟองน้ำ ทำให้ต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร จึงได้พัฒนาการเก็บรักษาไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง แบบผงดินบรรจุในขวดกระป๋องพลาสติก สามารถเก็บรักษาได้นานกว่า 6 เดือน"
โดยชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงแบบผงที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ทำให้เกษตรกรนำไปใช้ได้สะดวก เพียงเทผงดินที่มีไส้เดือนฝอยลงละลายในน้ำแล้วทำการพ่นกำจัดแมลงได้ทันที สามารถใช้ป้องกันกำจัด หนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง, ด้วงหมัดผัก, ด้วงงวงมันเทศ, ด้วงกินรากสตรอว์เบอร์รี, หนอนกระทู้หอม, หนอนผีเสื้อในโรงเห็ด และแมลงศัตรูในสนามหญ้า

ทั้งนี้สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช พร้อมดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงขยายไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้สนใจที่ต้องการใช้ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงแบบผง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช โทรศัพท์ 02-579-7580 ต่อ 135
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมวิชาการเกษตร