เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ขยายเวลาขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงกุ้ง

04 เมษายน 2563
3,922
กรมประมง...ประกาศ ขยายระยะเวลาจดแจ้ง "กิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล" สัตว์น้ำควบคุม ออกไปอีก 60 วัน

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เผยว่า จากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วประเทศไทย เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ต้องมายื่นแจ้ง "การประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้ง
ทะเลซึ่งเป็นกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558" ทำให้ขณะนี้ผู้ประกอบกิจการบางส่วนยังไม่สามารถมายื่นคำขอจดแจ้งได้
กรมประมงจึงประกาศให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ต้องแจ้งการประกอบกิจการ "ขยายระยะเวลาในการยื่นแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล" ออกไปอีก 60 วัน ประกอบด้วย ให้

29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กระบี่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ ชุมพร ตรัง นครนายก นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พังงา พัทลุง เพชรบุรี ภูเก็ต ระยอง ราชบุรี สงขลา

สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี และสุราษฎร์ธานี ที่มีการประกาศเขตการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ก่อนวันที่ 4 ก.พ. 2563 ขยายระยะเวลาในการยื่นแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จากเดิมสิ้นสุด 3 เม.ย. นี้ เป็น สิ้นสุดวันที่ 2 มิ.ย. 2563

ให้จังหวัดชลบุรี ที่มีการประกาศเขตการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2563 ขยายระยะเวลาในการยื่นแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จากเดิมสิ้นสุด 17 เม.ย. 2563 เป็น สิ้นสุดวันที่ 16 มิ.ย. 2563

ให้จังหวัดตราด ที่มีการประกาศเขตการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2563 ขยายระยะเวลาในการยื่นแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จากเดิมสิ้นสุด 24 เม.ย. 2563 เป็น สิ้นสุดวันที่ 23 มิ.ย. 2563

ให้จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีการประกาศเขตการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2563 ขยายระยะเวลาในการยื่นแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จากเดิมสิ้นสุด 12 พ.ค. 2563 เป็น สิ้นสุดวันที่ 11 ก.ค. 2563

จังหวัดที่อยู่ในช่วงดำเนินการประกาศเขตการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล หากประกาศก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 2563 ได้ขยายระยะเวลาในการยื่นแจ้งประกอบกิจการฯ ออกไปอีก 60 วัน เช่นกัน

ส่วนสถานที่ในการยื่นแจ้งฯ ยังขอให้เป็นไปตามประกาศเดิม โดยขอให้ผู้ประกอบการโทรสอบถาม นัดหมายกับหน่วยรับแจ้งก่อน และขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการไป

ติดต่อขอยื่นแจ้งด้วย ซึ่งการประกาศขยายระยะเวลาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบกิจการฯ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรุงเทพธุรกิจ