เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

หน้ากากผ้าไหม สู้โควิด-19

18 มีนาคม 2563
3,768
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หริอ COVID-19 ที่เกิดขึ้นขณะนี้ และปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย นั้น นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมหม่อนไหมโดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่ส่งเสริมารผลิตหน้ากากอนามัยที่ผลิตจากผ้าไหมขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้จังหวัดต่าง ๆ และประชาชนได้ทำหน้ากากอนามัยใช้เอง หน้ากากอนามัยที่ผลิตจากผ้าไหมมีจุดเด่นหลายข้อ เมื่อใช้แล้วสามารถซักและนำมาใช้ได้อีก สามารถกรองฝุ่นและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ
คุณสมบัติของผ้าไหมเมื่ออากาศร้อนจะช่วยระบายความร้อนได้ดี และเมื่ออากาศเย็น ผ้าไหมก็จะช่วยให้ความอบอุ่นอีกด้วย ในเบื้องต้นจะดำเนินการใน 2 จังหวัดก่อน ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดสระบุรี ซึ่งจะขยายผลดำเนินการในจังหวัดอื่นๆ ที่มีความพร้อมต่อไป

สำหรับจังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องผ้าไหม มีการทอผ้าไหมประมาณ 1,400 หมู่บ้าน จากจำนวนทั้งหมด 2,128 หมู่ จึงมีนโยบายรณรงค์ให้ชาวสุรินทร์ทำหน้ากากอนามัยจากผ้าไหม เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ สร้างมูลค่าเพิ่มให้ไหมสุรินทร์ เพิ่มรายได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าไหม

ส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นอีกแห่งที่มีกลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี ได้ส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรังไหมประดิษฐ์ ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ ทำการผลิตหน้ากากอนามัยจากผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ

"หน้ากากอนามัยที่ผลิตจากผ้าไหมถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทดลองมาแล้วว่าสามารถใช้ในการกรองฝุ่นและกรองเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีตอนนี้กำลังให้กรมหม่อนไหมเร่งผลิตและจำหน่ายให้กับประชาชนให้มากที่สุด ขณะนี้จำนวนการผลิตต่อวัน ทั้งสุรินทร์และสระบุรี ได้ประมาณวันละ 200 ชิ้นนอกจากประชาชนได้ใช้สินค้าที่ดียังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรโดยราคาจำหน่ายประมาณ50-79บาท ซึ่งสามารถซักและนำกลับมาใช้ได้อีกหลายครั้งด้วย"นายอลงกรณ์กล่าว

นางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา รองอธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า การผลิตหน้ากากอนามัยที่ผลิตจากผ้าไหม ราคาจำหน่ายอยู่ที่ 50-75 บาทต่อชิ้น ถ้าใช้วัสดุเผ้าฝ้าย ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 10 บาทเป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ วิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านสระ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท โทร.08-9626-2541, 06-5054-6244

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
คม ชัด ลึก