เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

หมูราคาพุ่ง อากาศร้อนเลี้ยงโตช้า

05 มีนาคม 2563
1,069
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เตือนสมาชิกรับมือฤดูร้อนจะส่งผลให้สุกรโตช้าทำต้นทุนเพิ่ม เผยปัจจัยบวกส่งออกโตดันราคาภาคตะวันตก-ตะวันออก ปรับขึ้น 2-4 บาท

รายงานข่าวจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เผยข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิต วันพระที่ 1 มีนาคม 2563 การส่งออก ยังคงเป็นปัจจัยบวกต่อราคาสุกรประกอบกับ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว คาดว่าจะยาวนานถึง 3 เดือน และจะมีผลต่อผลผลิต เพราะอากาศร้อนสุกรโตช้า ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องรับมือ
ทั้งนี้ภาคตะวันตก ปรับขึ้นราคา 4 บาทต่อกิโลกรัม จากฐานเดิม ภาคตะวันออก 74 บาทต่อกิโลกรัม (ปรับขึ้น 2 บาท จากฐานเดิม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ราคา 72 บาทต่อกิโลกรัม ภาคเหนือ 72 บาทต่อกิโลกรัม

ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 4 ปี 2562 กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 66.53 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 68.55 บาทต่อกิโลกรัม) กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.32 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 64.47บาทต่อกิโลกรัม)

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ฐานเศรษฐกิจ