เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนากาฬสินธุ์ระทมผลผลิตตกขายข้าวขาดทุน

08 พฤษภาคม 2558
3,835
ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.กาฬสินธุ์ว่า จากการติดตามบรรยากาศการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปรังในหลายพื้นที่พบว่าชาวนายังประสบปัญหาซ้ำซาก ผลผลิตตกต่ำ ขายข้าวขาดทุน โดยชาวนาระบุสาเหตุเกิดจากได้รับน้ำจากชลประทานลำปาวไม่เพียงพอและต้นทุนการผลิตสูง ทำให้ประสบปัญหาขาดทุนซ้ำซาก
นางหนูจิม ภาระ ชาวนาบ้านตูม หมู่ 4 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งปีนี้รุนแรง ประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนลำปาวเหลือน้อย ตนจึงปลูกข้าวนาปรังเพียง 4 ไร่ แต่เนื่องจากได้รับน้ำจากชลประทานไม่ทั่วถึง ต้นข้าวจึงงอกไม่ดี และชะงักการเจริญเติบโต เกิดวัชพืชปกคลุมอย่างหนาแน่น ต้องสิ้นเปลืองปุ๋ยยา ค่าแรงงาน ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่ารถไถรถเกี่ยว ต้นทุนเฉลี่ยไร่ละ 2 พันบาท หรือรวมประมาณ 8,000 บาท ได้ผลผลิตเพียงไร่ละ 250 กก. หรือรวมประมาณ 1 ตัน ขายที่ตลาดรับซื้อ กก. ละ 7 บาท ได้เงิน 7,000 บาท

เมื่อหักค่าใช้จ่ายก็เท่ากับขาดทุน ชาวนาจึงเป็นอาชีพที่ไม่มีอนาคต เนื่องจากประสบปัญหามาก โดยเฉพาะเรื่องน้ำที่เป็นปัจจัยสำคัญในการเกษตรกรรม และต้นทุนการผลิต วอนรัฐบาลกำหนดมาตรการช่วยเหลือชาวนาในระยะยาวด้วย

ขณะที่ชาวนาประสบปัญหาขาดทุน ผู้ที่ได้เงินกลับเป็นผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าวที่เริ่มต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง คิดอัตราค่าจ้างไร่ละ 600 บาท ในวันหนึ่งสามารถเก็บเกี่ยวไม่น้อยกว่า 20 ไร่ ซึ่งจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 10,000 บาททีเดียว

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ชาวนากาฬสินธุ์ระทมผลผลิตตกขายข้าวขาดทุน.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000051067