เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
กินเนื้อมากไปตายเร็ว
18 ธันวาคม 2562
1,253
ผลวิจัยชิ้นใหม่ชี้ กินเนื้อแดง สามครั้งใน 1 สัปดาห์เพิ่มความเสี่ยงให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึง 10%

ที่ผ่านมา เราทราบกันดีว่า การบริโภคเนื้อแดงมากเกินไป ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัว เนื้อหมูหรือแม้กระทั่งเนื้อแกะ ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพหลายอย่าง ทั้งโรคเบาหวานชนิดที่ 2, โรคหัวใจและโรคมะเร็งบางชนิด แต่ทีมวิจัยจากวิทยาลัยสาธารณสุขที เอช ชาน ฮาร์วาร์ดในเมืองแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา คิดไกลกว่านั้น จึงได้คิดวิจัยความเชื่อมโยงระหว่างปริมาณการบริโภคเนื้อแดงเป็นเวลา 8 แปดปีขึ้นไปกับการเกิดโรค โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 53,553 ราย ที่แบ่งเป็นกลุ่มพยาบาลหญิงอายุระหว่าง 30-55 ปีและ บุคคลากรทางการแพทย์เพศชายที่มีอายุระหว่าง 40-75 ปี และในช่วงเริ่มการทดลอง ได้ตรวจวิเคราะห์แล้วว่ากลุ่มตัวอย่างทุกรายไม่เป็นโรคหัวใจและมะเร็ง
กลุ่มตัวอย่างจะต้องทำแบบสอบถามว่าบริโภคอาหารชนิดใด ไปในปริมาณเท่าใดในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา โดยทำต่อกันเป็นเวลา 4 ปี คำตอบมีตั้งแต่ ?ไม่เคยเลย, น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน ไปจนถึง หกครั้งหรือมากกว่านั้นต่อเดือน? ผลปรากฏว่าในช่วงที่มีการวิจัย จำนวนการเสียชีวิตของกลุ่มทดลองอยู่ที่ 14,019 ราย โดยมีสาเหตุมาจากโรคหัวใจ, มะเร็ง, โรคระบบทางเดินหายใจและโรคความเสื่อมของระบบประสาท

หลังจากพิจารณาในเรื่องของอายุและอิทธิพลอื่นๆ นักวิจัยจึงสรุปได้ว่า การบริโภคเนื้อแดงทั้งแบบแปรรูปและแบบไม่แปรรูป 3.5 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นเวลามากกว่า 8 ปี เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดภาวะการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึง 10%

หรือจะกล่าวในรายละเอียดก็คือ การบริโภคเนื้อสัตว์แปรรูป เช่น เบคอนและไส้กรอก 3.5 ครั้งใน 1 สัปดาห์หรือมากกว่านั้น เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดภาวะการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึง 13% ในขณะที่การบริโภคเนื้อแดงที่ไม่ผ่านการแปรรูปเพิ่มความเสี่ยง 9% และทีมวิจัยยังพบว่าการบริโภคอาหารที่ทำมาจากพืชผักลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรทั้งในเพศชายและหญิง

การวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าการบริโภคเนื้อแดงส่งผลต่อสุขภาพได้มากเพียงใด การเปลี่ยนแปลงไปรับประทานโปรตีนจากแหล่งอื่น เช่น เนื้อปลา รวมถึงการบริโภคอาหารที่ทำมาจากผักและธัญพืชทำให้อายุยืนยาวขึ้นได้

การวิจัยครั้งนี้ตามมาด้วยข้อเรียกร้องจากทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย อ๊อกซ์ฟอร์ดให้เพิ่มการเก็บภาษีเนื้อแดงที่ใช้ในการผลิตอาหารแปรรูป เช่น ไส้กรอกและเบคอน

ในปี 2018 นักวิจัยอ้างว่า ราคาของเนื้อแดงที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 80% สามารถป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ถึง 6,000 รายต่อปีและช่วยประหยัดงบประมาณให้กับระบบประกันสุขภาพแห่งชาติมากกว่า 734 ล้านปอนด์ และถ้าผลวิจัยนี้รวมถึงการเพิ่มอัตราภาษีเนื้อแดงจะสามารถส่งผลให้เกิดความตื่นตัวไปทั่วโลก ก็หมายถึง อัตราการเสียชีวิตที่ลดลงถึง 220,000 รายต่อปี และประหยัดงบประมาณของรัฐไปได้ถึง 4 หมื่นล้านดอลล่าร์เลยทีเดียว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
www.independent.co.uk