เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ เตือนเดินทางไปไต้หวัน อย่าพกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เข้าไป หลังเจอปรับแล้วเพียบ

08 กุมภาพันธ์ 2562
2,829
กรมการค้าต่างประเทศเตือนคนไทยที่เดินทางไปไต้หวันห้ามนำเนื้อสัตว์ทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสัตว์เข้าประเทศ หลังล่าสุดได้รับรายงานมีการลงโทษชาวต่างชาติที่ฝ่าฝืนแล้วจำนวน 113 ราย เป็นคนไทย 4 ราย ถูกปรับคนละ 3 หมื่นดอลลาร์ไต้หวัน เผยโทษปรับสามารถปรับได้สูงสุดถึง 1 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน
นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า กรมฯ ได้มีการติดตามการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ (Statute for Prevention and Control of Infectious Animal Disease) ที่ไต้หวันได้เพิ่มโทษปรับจากเดิม 3,000-15,000 ดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มเป็น 10,000-1,000,000 ดอลลาร์ไต้หวัน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา โดยมีสถิติล่าสุดที่รายงานโดยสภาไต้หวัน (วันที่ 14-26 ธ.ค. 2561) พบว่ามีชาวต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวแล้วจำนวน 113 ราย ในจำนวนนี้เป็นชาวไทย 4 ราย ซึ่งถูกเสียค่าปรับคนละ 30,000 ดอลลาร์ไต้หวัน หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 3 หมื่นบาท

"กรมฯ ขอเตือนคนไทยที่เดินทางเข้าไต้หวัน งดการพกพาเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าไต้หวันในทุกรูปแบบและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีส่วนประกอบของสัตว์ โดยเฉพาะส่วนประกอบของสุกร และขอให้สำแดงสิ่งของที่พกพามาด้วยต่อเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจสอบและกักกันสัตว์และพืชก่อนเข้าไต้หวัน รวมทั้งแจ้งเตือนคนไทยที่พำนักอยู่ไต้หวันให้ระมัดระวังการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทางอินเทอร์เน็ตด้วย" นายอดุลย์กล่าว

ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวได้ควบคุมการลักลอบนำเข้าสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสัตว์ทุกชนิด (เนื้อ กระดูก อวัยวะภายใน ไขมัน โลหิต หนัง ขน เขา เอ็น กีบเท้า น้ำนม ไข่ น้ำเชื้อ และตัวอ่อน) ที่อาจเป็นพาหะนำโรคระบาดในสัตว์เข้าไต้หวัน โดยเฉพาะจากพื้นที่เขตระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : AFS) และในเขตพื้นที่ที่อาจเป็นพาหะนำโรคระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย (Food and Mouth Disease) และไข้หวัดนก (High Pathogenicity Avian Influenza : HPAI)

สำหรับโทษปรับต่อผู้ลักลอบนำเข้าสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสัตว์ทุกชนิดที่อาจเป็นพาหะนำโรคระบาดในสัตว์ตามกรณี มีดังนี้ 1. ลักลอบนำเข้าจากประเทศที่เคยปรากฏโรคอหิวาต์แอฟริกา (AFS) 2. ลักลอบนำเข้าจากประเทศที่เคยปรากฏโรค AFS ในสุกร 3. ลักลอบนำเข้าจากประเทศที่เป็นเขตระบาดของโรคปากเท้าเปื่อยและโรคไข้หวัดนก (HPAI) และ 4. ลักลอบนำเข้าจากประเทศอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไปข้างต้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ เตือนเดินทางไปไต้หวัน อย่าพกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เข้าไป หลังเจอปรับแล้วเพียบ". (07-02-2562).
ผู้จัดการออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 08-02-2562, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com