เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
กรมฝนหลวงฯช่วยพื้นที่ประสบภัยแล้ง
17 กรกฏาคม 2562
1,929

นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ เปิดเผยว่า ผลการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวานนี้ (16 ก.ค. 2562) หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจำนวน 11 หน่วยปฏิบัติการ ได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่บางส่วนของ จ.พะเยา ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำแชะ เขื่อนลำปลายมาศ เขื่อนลำนางรอง อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง และอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์


สำหรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ตามประกาศเขตพื้นที่ภัยแล้งจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังคงมีจำนวน 1 จังหวัด (2 อำเภอ 11 ตำบล 79 หมู่บ้าน) ได้แก่ จ.มหาสารคาม ขณะที่สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่า 30% ของปริมาณน้ำที่เก็บกัก เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 18 แห่ง โดยเพิ่มขึ้นมาที่ภาคเหนือ และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 143 แห่ง ด้านข้อมูลคาดการณ์พื้นที่ประกาศเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ คือ พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักคาดการณ์ว่าจะเกิดที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกที่ จ.ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ที่ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมาก คาดการณ์ว่าจะเกิดที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกแถบ จ.ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล สำหรับแผนที่ปริมาณฝนตกสะสมของวันที่ 16 ก.ค.2562 จากสถาบันสารสนเทศและทรัพยากรน้ำ พบว่าบริเวณที่มีฝนตกสะสมเฉลี่ย 10 มิลลิเมตรส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับแผนที่แสดงพื้นที่ฝนตกจากกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า พื้นที่ที่มีฝนตกต่ำกว่า 10 มิลลิเมตร อยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออก ส่วนบริเวณภาคใต้มีฝนสะสมปริมาณ 10-15 มิลลิเมตรขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับแผนที่ที่ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดทำขึ้น โดยแสดงให้เห็นพื้นที่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทยที่มีปริมาณฝนสะสมต่ำกว่า 10 มิลลิเมตร เนื่องจากอยู่ในช่วงฝนทิ้งช่วงตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ไว้


อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะเร่งปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติทางธรรมชาติรูปแบบต่างๆ ในทุกพื้นที่ทันทีเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวย ทั้งนี้ พี่น้องเกษตรกรและประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร แจ้งขอรับบริการฝนหลวงได้ที่ช่องทางเว็บไซต์/เพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร หรือที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศ


 


 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :