เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กฤษฏาปลื้มใจแทนเกษตรกร ขอบคุณ คก.เอกลักษณ์ฯ ยกปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทย

21 ธันวาคม 2561
2,951
กฤษฏา ปลื้มแทนเกษตรกรขอขอบคุณ คก.เอกลักษณ์ฯ ยกปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทย เร่งเสนอ ครม.เป็นของขวัญปีใหม่เกษตรกรไทยและคนไทยได้มีความภาคภูมิใจในสัตว์น้ำประจำถิ่นมีประเทศไทยที่เดียวเท่านั้นในโลก
20 ธ.ค.61 นายกฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตนขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งและขอบคุณคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ มีมติเห็นชอบให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทย ซึ่งจะส่งผลดีต่อประเทศไทยหลายด้าน อันดับแรกคือความภาคภูมิใจของคนไทย ที่มีสัตว์น้ำประจำถิ่นของไทยที่อยู่คู่กับประเทศไทยมานานผูกพันธ์กับคนไทย และเกิดประโยชน์กับเกษตรกรเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ ซึ่งปลากัดไทยเป็นที่รู้จักนักเลี้ยงปลาทั่วโลกชื่นชมในความสวยงาม ก็จะทำให้ส่งขายได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้เป็นการป้องกันไม่ให้ประเทศอื่นมาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของไทย ทั้งนี้ทางกรมประมง ได้รายงานว่าต้องประสานกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เพื่อแจ้งไปยังประเทศสมาชิกภายใต้อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ หรือไซเตส ให้ทราบว่าปลากัดไทย เป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทย เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศอื่นนำปลากัดไทยไปเพาะพันธุ์ต่อ แล้วมาจดสิทธิบัตรอ้างสิทธิว่าเป็นปลาของประเทศอื่น

"อยากทำความเข้าใจเกษตรกร กลุ่มคนรักปลากัด ว่าเรื่องนี้ที่ต้องใช้เวลาดำเนินการนานเพราะจะต้องมีข้อมูลครบถ้วนทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ที่บ่งบอกว่าเป็นปลาของประเทศไทยเท่านั้น ด้านวัฒนธรรม มีประเพณี การละเล่น เป็นกีฬาด้วย ด้านวิทยาศาสตร์การประมง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนว่ามีการเก็บตัวอย่างพบครั้งแรกในลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยา จนมาถึงการเพาะพันธุ์ได้มีสีสรรหลากหลายเป็นอาชีพของเกษตรกรไทยและสร้างรายได้กับท้องถิ่นอย่างมาก โดยทุกฝ่ายมีการพิจารณาทุกด้านอย่างละเอียดจนกระทั่งวันนี้ประสบความสำเร็จได้รับความเห็นชอบให้เป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทย ทั้งนี้คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ได้แจ้งแก่อธิบดีกรมประมงว่าจะต้องนำมติดังกล่าวนำเสนอ รมว.เกษตรฯเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของครม.รับทราบ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากัดไทย"นายกฤษฏา กล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กฤษฏาปลื้มใจแทนเกษตรกร ขอบคุณ คก.เอกลักษณ์ฯ ยกปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทย". (20-12-2561).
แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 21-12-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.naewna.com