เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมปศุสัตว์มั่นใจราคาไข่เริ่มสูงขึ้น-เร่งรับมือระยะยาว

05 พฤศจิกายน 2561
2,464
กรมปศุสัตว์มั่นใจราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงขึ้นในอีก 1-2 สัปดาห์ เร่งหาตลาดระบายไข่ตกค้าง เตรียมลดการนำเข้าพ่อแม่ไก่ปี 62-โละแม่ไก่เกิน 72 สัปดาห์ เชื่อลดปริมาณไข่ไก่ไม่เกิดภาวะล้นตลาด
เมื่อวันที่ 4 พ.ย.นสพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์กำลังเร่งรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ตามที่สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ระบุว่าราคาไข่ไก่ต่ำสุดในรอบ 30 โดยราคาเหลือฟองละ 1.40 บาทนั้น ขอชี้แจงว่าไข่ไก่ที่เหลือราคา 1.40 บาท คือ ไข่ไก่เบอร์ 6 ซึ่งเป็นขนาดเล็กที่สุดซึ่งผู้บริโภคไม่นิยม ส่วนราคาไข่ไก่เบอร์ 0 ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุดราคาฟองละ 3.30 บาท ส่วนไข่ไก่เบอร์ 1 ฟองละ 2.80 บาท และลดหลั่นกันลงไป โดยไข่ไก่เบอร์ 2 ราคา 2.55 บาท ไข่ไก่เบอร์ 3 ราคา 2.35 บาท ไข่ไก่เบอร์ 4 ราคา 2.25 บาท ไข่ไก่เบอร์ 5 ราคา 2.00 บาท ส่วนราคาไข่คละหน้าฟาร์มเฉลี่ยฟองละ 2.30 บาท ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบราคาตั้งแต่เดือน ม.ค.-ต.ค. พบว่าราคาไข่คละหน้าฟาร์มเฉลี่ย 2.54 บาท โดยไข่ไก่เบอร์ 0 ราคาเฉลี่ย 3.54 บาท ไข่ไก่เบอร์ 1 ราคาเฉลี่ย 3.04 บาท ไข่ไก่เบอร์ 2 ราคาเฉลี่ย 2.75 บาท ไข่ไก่เบอร์ 3 ราคาเฉลี่ย 2.55 บาท ไข่ไก่เบอร์ 4 ราคาเฉลี่ย 2.45 บาท ไข่ไก่เบอร์ 5 ราคาเฉลี่ย 2.24 บาท และไข่ไก่เบอร์ 6 ราคาเฉลี่ย 1.85 บาท ส่วนราคาขายไข่แต่ละภูมิภาคอาจแตกต่างกัน 10 - 20 สตางค์ ส่วนสาเหตุที่ราคาไข่ลดลงตั้งแต่ต้นเดือน ต.ค.จนถึงปัจจุบันนั้น เนื่องจากปริมาณการบริโภคลดลงในช่วงเทศกาลกินเจประกอบกับปิดภาคเรียนทำให้มีปริมาณไข่ที่สะสม อีกทั้งในฤดูฝน ไข่มีขนาดฟองเล็ก ผู้บริโภคไม่นิยม แต่ขณะนี้เทศกาลกินเจผ่านไปแล้ว ฤดูฝนสิ้นสุดลง อีกทั้งโรงเรียนเปิดภาคเรียนแล้วและกำลังจะเข้าช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามวงจรของไข่ไก่ ช่วงปลายปีประชาชนบริโภคไข่เพิ่มขึ้น แนวโน้มราคาไข่คละหน้าฟาร์มจะค่อยๆ ปรับขึ้นภายใน 1-2 สัปดาห์นี้
นายสัตวแพทย์สมชวน กล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีปริมาณพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ที่ให้ผลผลิต 521,860 ตัว แม่ไก่ไข่ยืนกรงจำนวน 56-57 ล้านตัว ผลผลิตไข่เฉลี่ยประมาณ 44-45 ล้านฟอง/วัน ส่วนปริมาณการบริโภคต่อวันเฉลี่ย 42 ล้านฟอง ที่เหลือแปรรูปและส่งออก จึงมีปริมาณไข่ตกค้างประมาณวันละ 1 ล้านฟอง กรมปศุสัตว์ไม่ได้นิ่งนอนใจ นับจากต้นปีจนถึงปัจจุบันได้ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่และผู้นำเข้าไก่ไข่พันธุ์ผลักดันการส่งออกไข่ไปจำหน่ายต่างประเทศ ตรวจสอบปริมาณการนำเข้า การเลี้ยง และการปลดพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ไม่ให้เกินอายุ 72 สัปดาห์ ตามมติคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ล่าสุดประสานกรมการค้าภายในเพื่อหารือเพื่อแก้ปัญหาปริมาณไข่ที่ค้างสะสมโดยการหาตลาดกระจายสินค้าให้ ส่วนในระยะยาวได้ประชุมหารือร่วมกับบริษัทผู้นำเข้าและเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์-ปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่มีมติปรับลดแผนการนำเข้าปี 2562 ลงร้อยละ 10 ซึ่งจะส่งผลให้ปี 2562 มีปริมาณแม่ไก่ไข่ยืนกรงประมาณ 50 ล้านตัว จะให้ผลผลิตไข่ประมาณ 42-43 ล้านฟองต่อวัน ซึ่งจะใกล้เคียงกับการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกทั้งไข่สดและผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูป
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมปศุสัตว์มั่นใจราคาไข่เริ่มสูงขึ้น-เร่งรับมือระยะยาว". (04-11-2561). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 05-11-2561,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th