เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ลุ้นห้ามนำเข้าปลาหมึก

26 ตุลาคม 2561
2,001
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ชาวประมงจังหวัดสมุทรสงครามกำลังประสบปัญหาราคาปลาหมึกตกต่ำ จากการที่รัฐบาลเปิดนำเข้าเสรีหมึกจากเมียนมาตั้งแต่ปี 2559 ส่งผลให้ราคาปลาหมึกไทย ขณะนี้ลดลงเหลือเพียง 50-60 บาทต่อกิโลกกรัม (กก.) จากปี 2560 อยู่ที่ 120-130 บาทต่อ กก. ส่งผลกระทบต่อรายได้ชาวประมง 10 ล้านบาทต่อวัน ล่าสุด สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือถึงนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้า
น.ส.ศรีนวล กฤษดาชลี ตัวแทนผู้ประกอบการประมงจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า อยากให้รัฐบาลห้ามนำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศเพื่อนบ้าน เพราะต้องพิจารณาถึงนโยบายการควบคุมปริมาณสัตว์น้ำไม่ให้มีปริมาณมากจนเกินความต้องการ และให้มีการแก้ไขพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ประมง พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับการนำเข้าสัตว์น้ำให้มีความชัดเจน และใช้มาตรฐานเดียวกันกับเรือประมงไทย เพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์น้ำที่นำเข้ามาบริโภคและแปรรูป มีมาตรฐาน ปลอดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (ไอยูยู)

"การนำเข้าปลาหมึกจากเมียนมา มีเพียงพ่อค้า แม่ค้าคนกลาง แพปลา โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ บางรายที่ได้ผลประโยชน์ แต่ผู้ประกอบการที่ทำประมงถูกต้องตามไอยูยูต้องแบกรับต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น โดยเฉพาะด้านแรงงานประมง ซึ่งปัจจุบันมีการนำเข้าปลาหมึกเมียนมามาขายที่ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง 300 ตันต่อสัปดาห์".

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ลุ้นห้ามนำเข้าปลาหมึก". (25-10-2561). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 26-10-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th