เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรกรอ่วม ไข่ไก่ราคาตกต่ำผลผลิตล้นตลาด
25 ตุลาคม 2561
3,555
เกษตรกรร้องจ๊าก! ผลผลิตไข่ไก่เกินความต้องการบริโภค 10 ล้านฟอง หลังโดนกลุ่มทุนบริษัทใหญ่ปูฐานการผลิตไปต่างจังหวัดเพิ่มปริมาณการเลี้้ยง-ตัดราคาขายแข่งจนรายย่อยบางรายแบกต้นทุนไม่ไหวต้องเลิกกิจการ
นายมาโนช ชูทับทิม นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ เปิดเผยว่า เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ?เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดวันละ 50 ล้านฟอง แต่การบริโภคจริงประมาณ 38 ล้านฟองหรือมากสุดไม่เกินวันละ 40 ล้านฟอง แต่ปัจจุบันผลผลิตสู่ตลาดมากกว่าความต้องการของผู้บริโภควันละ 10 ล้านฟอง เป็นผลมาจากบริษัทรายใหญ่ที่ทำธุรกิจไก่ครบวงจรได้ขยายตลาดไปสู่ต่างจังหวัดมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ได้เข้าทุบตลาดตัดราคาขายทำให้เกษตรกรรายย่อยแย่รายไหนที่รับภาระไม่ได้ก็เลิกกิจไป โดยแนวทางแก้ปัญหาต้องแก้ที่ตรงจุด เช่น ลดไก่ยืนกรงลง ควบคุมพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ไม่ให้ออกลูกไก่มากเกินไป เป็นต้น

"อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ไขอย่างจริงจังไม่ใช่ขอไปที และการแก้ปัญหาต้องถอนรากเหง้าของปัญหาไม่ได้เห็นกับใครหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาผู้ดูแลก็รู้ปัญหาอยู่แล้ว แต่จะแก้ไขหรือเปล่าผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใคร"

นอกจากนี้ได้ยื่นเรื่องถึงกรมการค้าภายในให้เข้ามาช่วยดูแลเกษตรกรในเรื่องราคา ซึ่งก็รออยู่ว่าจะมีมาตรการอะไรเข้ามาช่วยเหลือ ส่วนกรมปศุสัตว์คาดว่าจะมีการเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องมาหารือในเร็ว ๆ นี้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันราคาไข่ไก่ต่ำสุดขายเฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ 1.2-1.3 บาทต่อฟอง ขณะที่ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 2.80-2.85 บาทต่อฟอง

นายนรินทร์ ปรารถนาพร เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ กล่าวว่า ไข่ไก่ราคาตกตั้งแต่ก่อนเทศกาลกินเจ และขณะนี้เป็นช่วงปิดเทอมอีกการบริโภคลดลงมากผลผลิตโอเวอร์ซัพพลาย ซึ่งเห็นว่าต้องลดการนำเข้าพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ลง รวมถึงปริมาณลูกไก่ลง 25 % เพราะขณะนี้ปริมาณลูกไก่อยู่ที่ 1.15 ล้านตัวต่อสัปดาห์ มากกว่าความต้องการจริง 300,000 ตัว และขณะนี้มีปริมาณไข่ไก่ค้างในระบบ 100 ล้านฟองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการบริษัทเอกชนที่ไม่ลดปริมาณการเลี้ยงลง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกษตรกรอ่วม ไข่ไก่ราคาตกต่ำผลผลิตล้นตลาด:". (23-10-2561). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 25-10-2561,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th