เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
โคราชแล้งหนักใช้สปริงเกอร์ฉีดน้ำใส่ต้นข้าว
16 กรกฏาคม 2562
2,136

จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะที่อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ภัยแล้งเริ่มส่งผลทำให้ต้นข้าวของเกษตรกรในหลายพื้นที่เริ่มยืนต้นตาย เนื่องจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติห้วย หนอง คลอง บึง ต่างๆ ปริมาณน้ำเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และนอกจากนี้จากการที่ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มทำให้น้ำที่เหลืออยู่มีความเค็มจากเกลือธรรมชาติ ที่ผสมอยู่ในชั้นดินทำให้ไม่สามารถสูบมาใช้ทำการเกษตรได้แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีชาวนาหลายคน พยายามต่อสู้กับปัญหาภัยแล้งอย่างไม่ย่อท้อ อย่างเช่นนายน้อม ทัปกลาง เกษตรกรชาวนาบ้านสระแทด ตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งไม่ยอมแพ้กับปัญหาภัยแล้ง และขาดแคลนน้ำทำการเกษตร ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมต่อท่อน้ำกับกับระบบสปริงเกอร์ ทำการปล่อยน้ำให้เป็นละอองฝอยสร้างความชุ่มชื่นให้กับต้นข้าว ทดแทนการสูบน้ำใส่ต้นข้าวโดยตรง ซึ่งนายน้อมฯ กล่าวว่า วิธีการนี้นอกจากจะเป็นการสร้างความชุ่มชื่นให้กับต้นข้าวแล้วนั้น ยังเป็นการลดความเค็มของน้ำที่จะทำให้ต้นข้าวตายลงได้ ซึ่งวิธีการเช่นนี้จะทำสัปดาห์ล่ะ 1-2 ครั้งแล้วแต่สภาพอากาศถึงแม้จะเป็นการเพิ่มต้นทุนเช่น การซื้ออุปกรณ์สปริงเกอร์ ท่อน้ำ และปั้มน้ำ แต่อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถนำกลับมาใช้ได้อย่างต่อเนื่อง อยากให้เพื่อนเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้ลองปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาให้กันมาใช้วิธีการทำนาในระบบสปริงเกอร์น้ำกันให้มากขึ้น ซึ่งวิธีการทำนาในระบบสปริงเกอร์นั้น นอกจากจะเป็นการแก้ปัญหาในการประสบภัยแล้งของเกษตรกรแล้วนั้น ยังเป็นการช่วยเกษตรกรประหยัดน้ำที่จะใช้ทำการเกษตรในปีต่อๆไปด้วย


 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
23-36°C
นครราชสีมา
23-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-30°C