เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สงขลาเตรียมรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย หลังกำจัดจังหวัดอื่นหมดแล้ว

01 ตุลาคม 2561
2,243
จังหวัดสงขลาเตรียมรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย เผยมีเพียงสงขลาแห่งเดียวที่ยังไม่สามารถทำการรื้อถอนได้ เพราะเจอพลังมวลชนต้าน และยังพบมีเครื่องมือผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้น
รายงานข่าวจากจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ 27 กันยายนนี้ว่า ปัญหาเครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลา ยังคงพบเห็นเกลื่อนทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองต่อเนื่องอำเภอสิงหนคร ทั้งโพงพาง และไซนั่ง ถูกวางเอาไว้เกลื่อนทะเลสาบสงขลา แม้รัฐบาล คสช.จะประกาศใช้มาตรา 44 ในการห้ามครอบครองเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 แต่จนถึงขณะนี้ ในจังหวัดสงขลาก็ยังคงมีให้เห็นในจุดนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่จังหวัดอื่นๆทั่วประเทศได้มีการรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฏหมายออกไปแล้ว

ล่าสุดนั้นนายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก ประมงจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จังหวัดสงขลาอยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจเครื่องมือประมงผิดกฏหมายในทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะในบริเวณที่กีดขวางร่องน้ำที่จะต้องทำการรื้อถอนออกไป โดยอยู่ระหว่างการสำรวจระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม ซึ่งพบว่ามีจำนวนมากขึ้น จากเดิมมีประมาณ 1,500 ช่อง ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 1,700 ช่อง เมื่อการสำรวจแล้วเสร็จ ก็จะสรุปเพื่อตรวจสอบหาเจ้าของ เพื่อเจรจาให้ทำการรื้อถอนออกไป รวมถึงการออกประกาศให้รื้อถอน หากพ้นช่วงระยะเวลาที่กำหนดแล้วยังไม่มีการรื้อถอนก็คงจะต้องให้ส่วนราชการร่วมกันปฏิบัติการรื้อถอนต่อไป
อย่างไรก็ตามแผนปฏิบัติการทั้งหมดจะต้องผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

สำหรับการรื้อเครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลาในพื้นที่อำเภอเมืองต่อเนื่องอำเภอสิงหนคร ถือเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมานาน ทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่จะเข้าทำการรื้อถอนก็จะต้องพบปัญหาการมวลชน การระดมคนพร้อมเรือเข้าขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ การประท้วงปิดแพขนานยนต์ ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้

ที่มา : มติชนออนไลน์
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สงขลาเตรียมรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย หลังกำจัดจังหวัดอื่นหมดแล้ว". (27-09-2561).
ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 01-10-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net