เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมควบคุมโรคเตือนพบ สัตว์ป่วยตาย ผิดปกติ อย่าชำแหละหรือกิน

19 กันยายน 2561
2,493
เมื่อวันที่ 17 กันยายน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับประชาชนชำแหละเนื้อวัวที่ตายจากโรคพิษสุนัขบ้ามาประกอบอาหาร และกินในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ว่า กรมควบคุมโรคได้สั่งการให้ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช ร่วมลงพื้นที่กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครศรีธรรมราช ปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อดำเนินการสอบสวนโรค เร่งค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรค ซึ่งไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด "จากอาการตามรายงานข่าว จึงไม่ใช่อาการของพิษสุนัขบ้า โดยระยะฟักตัวของโรคพิษสุนัขบ้าในคนเฉลี่ย 3 สัปดาห์ ถึง 6 เดือน เนื่องจากระยะเวลาสั้นเกินไป อย่างไรก็ตาม สสจ.นครศรีธรรมราชได้ดำเนินการให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว และคอยเฝ้าระวังดูอาการต่อไป" นพ.สุวรรณชัยกล่าว และว่า ประชาชนที่ชำแหละเนื้อสัตว์ตัวดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงที่จะสัมผัสกับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าผ่านสารคัดหลั่ง ทั้งเลือดและน้ำลายของสัตว์ ส่วนกลุ่มเสี่ยงรองลงมาคือผู้ที่ปรุงประกอบอาหารหรือสัมผัสเนื้อสัตว์ดิบ ผู้ที่กินเนื้อสัตว์แบบดิบ หรือกึ่งสุกกึ่งดิบ กรณีผู้ที่กินเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำ ทั้งหมดนี้ต้องเฝ้าระวัง
นพ.สุวรรณชัยกล่าว และว่า อย่านำสัตว์ที่สงสัยว่าป่วยตายผิดปกติมาชำแหละปรุงเป็นอาหารกิน และไม่ขายหรือนำไปให้สัตว์อื่นกินเด็ดขาด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ตายโดยไม่สวมเครื่องป้องกัน ทั้งนี้ ประชาชนบางส่วนยังมีความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่ไม่ถูกต้อง เช่น โรคพิษสุนัขบ้าสามารถรักษาให้หายได้ ไม่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตจึงส่งผลให้มีจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้น และการกินเนื้อสัตว์ที่ป่วยตายผิดปกติยังเสี่ยงเป็นโรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) โรคบรูเซลโลสิส (Brucellosis) และโรคไข้หูดับอีกด้วย

นพ.สุวรรณชัยกล่าวต่อไปว่า วิธีป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์ที่ตายจากการติดเชื้อคือ 1.หากพบสัตว์ตายหรือป่วยตายผิดปกติ ขอให้รีบแจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อดำเนินการวินิจฉัยและกำจัดอย่างถูกต้อง 2.หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือชำแหละซากสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคหากจำเป็นต้องสัมผัสให้สวมถุงมือยางและหน้ากากอนามัยทุกครั้ง 3.หลีกเลี่ยงนำสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่สงสัยว่าป่วยตายมากิน แจกจ่าย ขายหรือนำไปให้สัตว์อื่นกิน 4.หลีกเลี่ยงการซื้อหรือบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมควบคุมโรคเตือนพบ สัตว์ป่วยตาย ผิดปกติ อย่าชำแหละหรือกิน". (17-09-2561). มติชน.:
สืบค้นเมื่อ 19-09-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.matichon.co.th