เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประมงพม่า ขอส่วนแบ่งค่าปลา ถ้าให้ช่วยวิกฤติ นอกจากค่าแรง

21 สิงหาคม 2561
1,521
กระทรวงแรงงานยอมปลดล็อก ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมงทะเล หลังบินเจรจา "เมียนมา" ส่งคนมาทำงานประมงในไทย โดยขยายอายุการอนุญาตทำงาน ของแรงงานประมงต่างด้าว ตามมาตรา 83 กว่า 1.1 หมื่นคน ที่จะหมดสิ้น ก.ย.นี้ ออกไปอีก 2 ปี ให้มารายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค.-30 ก.ย.นี้ ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จใน 22 จังหวัดชายทะเล ขณะที่อธิบดีกรมการจัดหางานระบุ "เมียนมา" พร้อมส่งแรงงาน โดยนอกจากได้เงินค่าจ้างตามก.ม.แล้ว ยังขอส่วนแบ่งค่าปลาที่หาได้ และให้เข้าระบบประกันสังคมด้วย
หลังจากที่ผู้บริหารกระทรวงแรงงานนำคณะไปเจรจากับรัฐบาลเมียนมา เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อแก้ปัญหาไทยขาดแคลนคนทำงานภาคประมงทะเล ต่อมาเมื่อวันที่ 19 ส.ค. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล ว่ากระทรวงแรงงานได้เปิดให้ต่ออายุแรงงานที่ได้รับอนุญาตทำงานตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ที่ผ่าน

การพิสูจน์สัญชาติแล้ว ออกไปอีก 2 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563 โดยจะอนุญาตคราวละ 1 ปี ตามที่แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร มีอยู่ประมาณ 1.1 หมื่นคน แรงงานกลุ่มนี้จะต้องมารายงานตัวเพื่อต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สำนักงานจัดหางานจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค.-30 ก.ย.นี้ โดยภายในศูนย์ฯ จะประกอบด้วยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ทำหน้าที่ตรวจลงตราวีซ่า กรมประมงออกหนังสือคนประจำเรือ (Seaman Book) และกรมการจัดหางานออกใบอนุญาตทำงาน

ด้านนายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ขณะนี้ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จใน 22 จังหวัด มีความพร้อมในการเปิดต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานประมงที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานตามมาตรา 83 พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.2538 กว่า 1 หมื่นคน ที่ใบอนุญาตจะหมดอายุวันที่ 30 ก.ย. 2561 นี้ ขอให้มาดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด เพราะหากไม่มาจะกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย ไม่สามารถทำงานต่อไปได้ ทั้งตัวต่างด้าวและแรงงานกลุ่มนี้จะมีความผิดหากมีการจ้างทำงาน ส่วนการเตรียมเปิดให้แรงงานต่างด้าวอีกกลุ่มทำงานในไทยและมีเอกสารประจำตัวอยู่แล้ว แต่อาจจะทำงานในอาชีพอื่น ได้มารายงานตัวทำทะเบียนประวัติเพื่อทำงานในเรือประมง ตามมาตรา 83 ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเร่งดำเนินการ ยังไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนที่สนใจมาทำงานในเรือประมง ส่วนที่ทางสมาคมประมงระบุว่าจะมีมารายงานตัวกันเยอะก็ขอให้มากันจริงๆจะได้มีคนทำงาน

นายอนุรักษ์ กล่าวอีกว่า การต่ออายุทำงานให้แรงงานต่างด้าวกลุ่มเดิมที่ทำงานตามมาตรา 83 ได้ทำงานอีก 2 ปี และการจะเปิดให้แรงงานกลุ่มอื่นๆ ที่มีเอกสารประจำตัว ได้เข้ามารายงานตัวทำทะเบียนประวัติเพื่อทำงานประมง ตามมาตรา 83 แห่ง พ.ร.ก.การประมงฯ ตลอดจนการเร่งนำเข้าแรงงานเมียนมาตามเอ็มโอยู เป็น 3 แนวทางในการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมงราว 5 หมื่นคน ที่ พล.ต.อ.อดุลย์ สั่งเร่งดำเนินการ เมียนมาตอบรับจัดส่งคนมาทำงานประมง ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยสนใจ แต่เพราะมั่นใจในสภาพการจ้างงานของไทยมากขึ้น มีสิทธิประโยชน์ต่างๆ ค่าจ้างแรงงานใหม่ จะเริ่มที่ 1 หมื่นบาท แต่ถ้ามีประสบการณ์ จะได้ 1.2 หมื่นบาท ได้เพิ่มตามความสามารถและเมียนมาขอให้มีส่วนแบ่งตามมูลค่าของสัตว์น้ำที่จับได้ ส่วนที่ขอให้นายจ้างจัดให้เข้าระบบประกันสังคม อาจจะเป็นการจัดทำประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุให้แทน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ประมงพม่า ขอส่วนแบ่งค่าปลา ถ้าให้ช่วยวิกฤติ นอกจากค่าแรง". (20-08-2561). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 21-08-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th