เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รังนกสุดฮิต คนจีนหิ้วกลับบ้าน ยอดขายพุ่งพรวดปีละหมื่นล้าน

06 สิงหาคม 2561
3,742
นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย สนใจซื้อรังนกไทยกลับไปเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตรังนกนางแอ่นได้รับอานิสงส์ โดยประเทศจีนถือเป็นตลาดการค้ารังนกที่สำคัญของไทย ปัจจุบันไทยมีผลผลิตรังนกประมาณ 200 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 9,000 ล้านบาท เมื่อรวมรังนกในภาคอุตสาหกรรมเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป มูลค่าตลาดรังนกไทยจะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อปี
"ขณะนี้รังนกถ้ำซึ่งเป็นผลผลิตรังนกที่จีนอนุญาตให้นำเข้าได้มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากนกนางแอ่นย้ายมาทำรังในบ้านตึกรังนก ซึ่งจีนไม่อนุญาตให้นำเข้ารังนกในตึก นอกจากนี้ยังติดอุปสรรคจากการบังคับใช้กฎหมาย ตามกฎกระทรวงให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ.2546 ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้รังนกมีความก้าวหน้ามีความคล่องตัว ควรจะผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎหมายให้นกนางแอ่นเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และสามารถเพาะเลี้ยงได้"

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"รังนกสุดฮิต คนจีนหิ้วกลับบ้าน ยอดขายพุ่งพรวดปีละหมื่นล้าน". (06-08-2561). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 06-08-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th