เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ชี้ช่องเอกชนส่งออกปลาหมึกไปญี่ปุ่น

06 สิงหาคม 2561
1,532
พาณิชย์เผยญี่ปุ่นขาดแคลนปลาหมึก "ซึรึเมะอิกะ" เหตุอุณหภูมิน้ำทะเลเปลี่ยนโตช้า ไทยต่อรองลดภาษีนำเข้า พร้อมขอให้เอกชนเข้มงวด IUU หวังสร้างความเชื่อมั่น
นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ได้รายงานว่า ขณะนี้ญี่ปุ่นประสบปัญหาการขาดแคลนปลาหมึกซึรึเมะอิกะ เพราะชาวประมงญี่ปุ่นจับปลาหมึกชนิดนี้ได้ลดลง ?เนื่องจากเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเล ทำให้ปลาหมึกโตช้า และยังมีการเข้ามาจับปลาหมึกของเรือประมงต่างชาติ ทั้งเกาหลีเหนือและจีนเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาขายส่ง อยู่ที่ 564 เยนต่อกก. หรือประมาณ 164 บาทต่อ กก. เพิ่มขึ้นกว่า 80% จากเมื่อ 2 ปีก่อน และส่งผลให้ร้านอาหารที่ใช้ปลาหมึกในการประกอบอาหารมีรายได้ลดลง และหันไปใช้สัตว์น้ำประเภทอื่นทดแทน

ขณะเดียวกัน กรมประมงญี่ปุ่น ยังได้มีมาตรการกำหนดโควตาจับปลาหมึกซึรึเมะอิกะ ปีงบประมาณ 61 (เม.ย.61-มี.ค.62) ให้เหลือเพียง 97,000 ตัน เพื่อให้ปลาหมึกได้มีโอกาสแพร่พันธุ์มากขึ้น และ เพิ่มปริมาณการนำเข้าปลาหมึกซึรึเมะอิกะจากต่างประเทศในปี 61 เป็น 87,000 ตัน เพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนวัตถุดิบ และยังมีแนวโน้มว่าญี่ปุ่นอาจต้องเพิ่มโควตานำเข้าอีกในเร็วๆ นี้

"ผลจากความต้องการปลาหมึกซึรึเมะอิกะที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นโอกาสสำหรับปลาหมึกไทย โดยไทยสามารถส่งออกปลาหมึก มงโกอิกะ หรือหมึกกระดอง ไปยังญี่ปุ่น ภายใต้ความตกลง JTEPA (ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น) ได้ เพราะญี่ปุ่นเก็บภาษีนำเข้า 0% แล้ว แต่สำหรับปลาหมึกซึรึเมะอิกะและปลาหมึกอื่นๆ ญี่ปุ่นเก็บภาษีนำเข้าระหว่าง 3.5-5% ซึ่งขณะนี้ ไทยกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาให้ญี่ปุ่นลดภาษีนำเข้าในกลุ่มปลาหมึกเพิ่มเติมอยู่ หากทำสำเร็จจะช่วยสนับสนุนการส่งออกและสร้างแต้มต่อให้กับผู้ประกอบการไทย"

อย่างไรก็ตาม ในการส่งออกปลาหมึกไปยังตลาดญี่ปุ่น ผู้ประกอบการไทยต้องมีการกำกับดูแลเกี่ยวกับการประมง เพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการทำประมงที่ผิดกฎหมาย การประมงที่ขาดการรายงาน และการประมงที่ขาดการควบคุม (IUU) เพราะนอกจากจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการส่งออกของอุตสาหกรรมประมงของไทยแล้ว ยังเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืนต่อไปด้วย

อย่างไรก็ตาม ในปี 60 ญี่ปุ่นมีการนำเข้าปลาหมึกซึรึเมะอิกะ ปริมาณ 93,069 ตัน แหล่งนำเข้าสำคัญ ได้แก่ จีน ปริมาณ 44,744 ตัน ชิลี 14,744 ตัน และเปรู 11,593 ตัน และนำเข้าจากไทยเป็นลำดับที่ 9 ปริมาณ 85 ตัน โดยปลาหมึกซึรึเมะอิกะที่ไทยส่งออกไปยังญี่ปุ่น มีทั้งรูปแบบปลาหมึกสดและปลาหมึกแปรรูป

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ชี้ช่องเอกชนส่งออกปลาหมึกไปญี่ปุ่น". (03-08-2561). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 06-08-2561,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th