เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พบป่วย โรคแท้งติดต่อในสัตว์ เพิ่ม ติดผ่านรอยแผล นมดิบจากสัตว์มีเชื้อ

24 กรกฏาคม 2561
2,435
กรมควบคุมโรค ห่วง "โรคแท้งติดต่อในสัตว์" หลังพบแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ชี้ ส่วนใหญ่เป็นคนเลี้ยงสัตว์ มักพบดื่มนม กินรกแพะออกลูกตาย ทำคลอดสัตว์ รีดนม ฝังซกแบบไม่ป้องกัน
วันนี้ (21 ก.ค.) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ออกประกาศพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ ว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคบรูเซลโลสิส หรือ โรคแท้งติดต่อในสัตว์ ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (2557-2560) มีรายงานผู้ป่วยแต่ละปีตั้งแต่ 1-13 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยสูงสุดในปี 2560 มีรายงาน 9 เหตุการณ์ มีผู้ป่วย 13 ราย ส่วนในปี 2561 นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-17 ก.ค. 2561 พบทั้งหมด 12 เหตุการณ์ มีผู้ป่วย 12 ราย จากจังหวัดนครราชสีมา นครสวรรค์ สระบุรี อุทัยธานี สกลนคร และราชบุรี ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หรือทำงานในฟาร์ม และในโรงงานฆ่าสัตว์ จากการสอบสวนโรคในปี 2560-2561 พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีประวัติสัมผัสดื่มนม นำรกแพะที่ออกลูกตายไปทำเป็นอาหาร หรือใช้บริเวณบ้านพักเลี้ยงสัตว์ ไม่มีรั้วแยก มีประวัติทำคลอดสัตว์ รีดนม ฝังซาก โดยไม่ป้องกันตนเอง และไม่ได้ใส่ชุดหรืออุปกรณ์ป้องกันเมื่อต้องสัมผัสสัตว์

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ คาดว่า ในปี 2561 จะมีแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคบรูเซลโลสิสเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากพบการกระจายของโรคอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา โรคบรูเซลโลสิส หรือโรคแท้งติดต่อในสัตว์ เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน โดยมีโค กระบือ สุกร แพะ แกะ สุนัข เป็นแหล่งรังโรค ติดต่อจากการสัมผัสโดยตรงกับเนื้อเยื่อ เลือด ปัสสาวะ สารคัดหลั่งจากช่องคลอดของสัตว์ ลูกสัตว์ที่แท้งออกมา โดยเฉพาะรก เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังที่มีแผลหรือรอยขีดข่วน การดื่มน้ำนมดิบหรือใช้ผลิตภัณฑ์นมดิบจากสัตว์ที่มีเชื้อ และการหายใจเอาเชื้อเข้าสู่ร่ายกาย อาการคือมีไข้เป็นระยะ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เหงื่อออกมากตอนกลางคืน หนาวสั่น ปวดข้อ มึนซึม น้ำหนักลด และปวดเนื้อตัว จะพบว่ามีอาการป่วยเป็นๆ หายๆ นานหลายวัน หลายเดือน บางครั้งอาจเป็นปีหรือนานกว่า

กรมควบคุมโรค ขอแนะนำวิธีป้องกันโรค ดังนี้ ผู้ที่ทำงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หากจำเป็นต้องสัมผัสโดยตรง ควรป้องกันตนเองโดยการสวมรองเท้าหุ้มส้นหรือบูทยาว สวมถุงมือ และเมื่อได้สัตว์ฝูงใหม่ ควรแยกก่อนให้อยู่กับสัตว์ฝูงเดิม หากสัตว์ป่วยตายหรือแท้งลูก ควรแจ้งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพื่อตรวจหาเชื้อโรคดังกล่าวในฟาร์ม รวมถึงตรวจสอบฟาร์มใกล้เคียงว่ามีการระบาดของโรคบรูเซลโลซิสหรือไม่ ทั้งนี้ หากตรวจพบสัตว์ติดเชื้อ ควรทำลายสัตว์และห้ามจำหน่ายสัตว์ดังกล่าวต่อไปยังบุคคลอื่น สำหรับประชาชนทั่วไป ควรหลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ดิบ นมดิบ โดยเลือกที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วอย่างเหมาะสม หากเลี้ยงสัตว์ เช่น แพะ วัว ควรจัดพื้นที่เลี้ยงสัตว์ให้เป็นสัดส่วนมีรั้วรอบขอบชิด แยกห่างจากที่พักอาศัย เมื่อมีอาการป่วยตามข้างต้น ควรรีบปรึกษาแพทย์ และแจ้งประวัติเสี่ยงแก่แพทย์ผู้รักษา เพื่อการวินิจฉัยโรคอย่างแม่นยำและรวดเร็วขึ้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พบป่วย โรคแท้งติดต่อในสัตว์ เพิ่ม ติดผ่านรอยแผล นมดิบจากสัตว์มีเชื้อ". (21-07-2561).
ผู้จัดการออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 24-07-2561,https://mgronline.com