เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อสค.วางเป้าผลิตน้ำนมดิบอีสานสู่มาตรฐานสากล ด้านผู้เลี้ยงวอนรัฐช่วยพยุงราคาน้ำนมดิบสูงขึ้น

23 กรกฏาคม 2561
2,693
ศูนย์ข่าวขอนแก่น-อสค. จัดงาน "KhonKaen DPO Field Day" ให้ความรู้พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้เกษตรกรเลี้ยงโคนมอีสาน ผลิตน้ำนมดิบได้มาตรฐานสากล ด้านเกษตรกรโอดต้นทุนสูง วอนรัฐช่วยผลักดันราคาซื้อน้ำนมดิบสูงขึ้น ทั้งคุมราคาอาหารสัตว์
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

เมื่อเร็วๆนี้ ที่โชคประเสริฐฟาร์ม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อสค. จัดงาน KhonKaen DPO Field Day และการบรรยายพิเศษ "เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อคุณภาพน้ำนมวันนี้ และ FTA 2568" เพื่อให้ความรู้ด้านการส่งเสริมเลี้ยงโคนม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงโคนม โดยมีดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน มีสมาชิกสหกรณ์โคนมในพื้นที่ภาคอีสาน เข้าร่วมงานจำนวนมาก

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการ KhonKaen DPO Field Day มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมกิจการการเลี้ยงโคนม ตามบทบาทหน้าที่ของ อสค. ที่ดูแลผู้เลี้ยงโคนมตามนโยบายขององค์กรใช้น้ำนมสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง ซึ่งในพื้นที่ภาคอีสานมีศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของ อสค. มีปริมาณน้ำนมดิบออกสู่ตลาด ต่อวันกว่า 150 ตัน บทบาทของ อสค.จะเข้าไปดูแลเกษตรกรตั้งแต่ฟาร์มโคนม ไปจนถึงการรับน้ำนม เพื่อให้คุณภาพน้ำนมดิบได้มาตรการสากล
กิจกรรมวันนี้ จะมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงโคนม รวมถึงเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงโคนม มาให้ความรู้การเลี้ยงโคนม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่างๆ นำกลับไปใช้ประโยชน์ต่อการเลี้ยงโคนม เพื่อให้ผลผลิตน้ำนมดิบของสมาชิกสหกรณ์โคนมในภาคอีสาน มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งผลิตภัณฑ์นมสด ของอสค.จะใช้น้ำนมดิบคุณภาพ 100% จากเกษตรกรที่อสค.เข้าไปดูแล ทำให้กิจการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ภาคอีสานเกิดความยั่งยืน

ด้านนายสุรสิทธิ์ ศุภราช ประธานสหกรณ์โคนมน้ำพอง จำกัด เปิดเผยว่า ปัญหาการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรขณะนี้ คือต้นทุนการผลิตสูง ไม่คุ้มกับราคาน้ำนมดิบที่ขายได้ โดยเฉพาะต้นทุนอาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยงโคนม มีการปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากต้องใช้แรงงานในการเลี้ยงโคนมแล้ว จะทำให้เกษตรกรขาดทุนทันที ปัจจุบันราคารับซื้อน้ำนมอยู่ที่กิโลกรัมละ 18 บาท ซึ่งการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรอีสาน จะทำได้ในลักษณะการเลี้ยงโคนมแบบครัวเรือนเท่านั้น ไม่สามารถเลี้ยงโคนมในเชิงอุตสาหกรรม ที่ต้องใช้แรงงาน

ทั้งนี้อยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญเกษตรกรที่เลี้ยงโคนม ช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงโคนม ให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ควบคุมราคาอาหารสัตว์ ไม่ให้ปรับราคาขึ้นมากเกินไป ขณะเดียวกันก็ควรสร้างกลไก ทำให้ราคารับซื้อน้ำนมดิบสูงขึ้นกว่าปัจจุบัน เพื่อสร้างส่วนต่างผลกำไรจากการเลี้ยงโคนมให้สูงขึ้น และควรจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำช่วยเหลือเกษตรกรที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน และที่สำคัญรัฐบาลไม่ควรนำเข้านมผงจากต่างประเทศ เพราะจะทำลายอุตสาหกรรมเลี้ยงโคนมไทยทั้งระบบ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อสค.วางเป้าผลิตน้ำนมดิบอีสานสู่มาตรฐานสากล ด้านผู้เลี้ยงวอนรัฐช่วยพยุงราคาน้ำนมดิบสูงขึ้น". (21-07-2561).
ผู้จัดการออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 23-07-2561, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com