เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

บิ๊กฉัตรชงครม.3พันล. ซื้อคืนเรือประมง680ลำ

18 กรกฏาคม 2561
2,544
ผู้จัดการรายวัน360 - "บิ๊กฉัตร" ประชุมอนุกรรมการแก้ปัญหาการทำประมง ผิดกฎหมาย (ไอยูยู) เตรียมเสนอ ครม. ของบ 3 พันล้านซื้อเรือประมงคืน 680 ลำ
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ไอยูยู) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน หรือซื้อเรือคืน ตามแผนบริหารจัดการประมงทะเล

ทั้งนี้ เรือประมงที่เข้าโครงการ จะต้องเป็นเรือที่ไม่มีใบอนุญาตทำการประมง แจ้งจุดจอด ตรึงพังงา และจัดทำอัตลักษณ์จากกรมเจ้าท่าเรียบร้อยแล้ว และไม่มีคดีใดๆ โดยจัดซื้อตามราคา สภาพจริงไม่เกินร้อยละ 50 ของราคากลางที่ได้จัดทำไว้ ตั้งแต่ปี 58 จำนวน 680 ลำ ในกรอบวงเงินงบประมาณ 3,000 ล้านบาท แบ่งการจัดซื้อเป็น 3 ระยะ ระยะแรก เริ่มจากเรือประมงขนาดเล็ก และขนาดกลาง 409 ลำ วงเงิน 690 ล้านบาท จากนั้น จะดำเนินการกับกลุ่มเรือขนาดใหญ่ อีก 271 ลำ

สำหรับขั้นตอนต่อไป จะเสนอเข้าที่ประชุม ครม. เพื่อพิจารณาไม่เกินกลางเดือน ส.ค.นี้ เพื่อให้ซื้อเรือคืนระยะแรกได้ภายในวันที่ 30 ก.ย. ทั้งนี้ การซื้อเรือประมงดังกล่าว จะช่วยลดจำนวนเรือประมงให้เหมาะสมกับปริมาณปลา และยังช่วยบรรเทาผล กระทบจากการแก้ปัฐหาไอยูยูด้วย.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"บิ๊กฉัตรชงครม.3พันล. ซื้อคืนเรือประมง680ลำ ". (17-07-2561). กรมประมง.:
สืบค้นเมื่อ 18-07-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.iqnewsclip.com