เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์ลงพื้นที่ฟาร์มนครปฐม อายัดหมู 2,709ตัว หลังตรวจพบสารเร่งเนื้อแดง

13 กรกฏาคม 2561
3,110
12 ก.ค.61 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ สั่งการให้ นายสัตวแพทยจีรศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ พร้อมด้วยชุดเฉพาะกิจปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดงกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก สพส. , อยส. ,กลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 7 , กลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 6 และกลุ่มด่านกักกันสัตว์เขต 1 รวมกว่า 100 นาย เข้าตรวจสอบฟาร์มใน อ.เมือง จ.นครปฐม เพื่อตรวจปัสสวะสุกรด้วยชุดทดสอบภาคสนาม (strip test)
โดยในวันนี้ปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.เมือง ผลดำเนินการเข้าตรวจสอบฟาร์มสุกร จำนวน 17 ฟาร์มสุกร รวม 25,000 ตัว พบผลบวกต่อสารเร่งเนื้อแดง จำนวน 4 ฟาร์ม จึงได้อายัดสุกร จำนวน 2,709 ตัว (คิดเป็น 10.8%) โดยปัสสาวะที่ให้ผลบวกจะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติหากผลตรวจยืนยันว่าพบสารเร่งเนื้อแดงจะดำเนินคดีต่อไป
อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การปฏิบัติการครั้งนี้จะเป็นการตรวจสอบอย่างละเอียด เข้มข้นและครอบคุมทุกพื้นที่ๆ ที่มีการเลี้ยงสุกรหนาแน่นและในโรงฆ่าสัตว์รวมถึงสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ด้วย ซึ่งนอกจากปฏิบัติการในพื้นที่ จ.นครปฐม แล้วจะขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ ด้วย ซึ่งจะปฎิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เนื่องจากสัตว์ที่มาจากฟาร์มที่ลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ดังกล่าว โดยการกระทำดังกล่าวข้างต้น เป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ หากพบเห็นการกระทำผิดโปรดแจ้งเบาะแสผ่านแอพพลิเคชั่น (Application) "DLD 4.0" ที่สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ทั้งระบบ iOS ผ่าน App Store และระบบ Android ผ่าน Google play เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบการกระทำความผิดและดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างทันท่วงที
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปศุสัตว์ลงพื้นที่ฟาร์มนครปฐม อายัดหมู 2,709ตัว หลังตรวจพบสารเร่งเนื้อแดง". (12-07-2561).
แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 13-07-2561, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com