เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรชาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ประสบความสำเร็จในการนำพ่อแม่พันธุ์ไก่ดำ KU-ภูพานมาเพาะเลี้ยง เตรียมจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน

11 กรกฏาคม 2561
3,848
เกษตรกรชาวอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ประสบความสำเร็จในการนำพ่อแม่พันธุ์ไก่ดำ KU-ภูพานมาเพาะเลี้ยง เตรียมจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน เพื่อให้เกษตรกรผู้สนใจเข้าไปเรียนรู้และเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม โดยมีสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นที่ปรึกษา
นายถาวร เลี้ยงสกุล เกษตรกรชาวอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง นำพ่อแม่พันธุ์ไก่ดำ KU-ภูพาน ซึ่งเกิดจากการคิดค้นและพัฒนาสายพันธุ์ โดยอาจารย์ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นผู้พัฒนาไก่ดำ KU-ภูพาน มาเพาะเลี้ยงที่ฟาร์ม "ดวงใจฟาร์มไก่ดำอารมณ์ดี" ตั้งอยู่เลขที่ 419/2 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยเพาะเลี้ยงไก่เพื่อบริโภค และจำหน่ายลูกไก่ดำในราคาถูกแก่เกษตรกรที่สนใจนำไปเลี้ยง เชิงพาณิชย์ ซึ่งประสบความสำเร็จ สามารถเพาะขยายพันธุ์ลูกไก่ได้หลายรุ่นๆ ละ 50-100 ตัว แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตร

ทั้งนี้ เน้นเลี้ยงแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อประหยัดต้นทุน ด้วยการนำข้าวเปลือกงอก หยวกกล้วยสับ ใบเตยหั่นฝอย มาเป็นอาหาร และปล่อยให้หากิน มด แมลงในสวนยางพารา จะทำให้ไก่สุขภาพดี โตเร็วอัตราแลกเนื้อสูง ที่สำคัญในข้าวเปลือกงอกจะมีโปรตีนสูง ย่อยง่าย แถมมีสาร Gaba (กาบา) ที่ช่วยกระตุ้นการหลั่งของน้ำดี และลดการสะสมของไขมัน หยวกกล้วยหมัก จะช่วยในการย่อยอาหารมีโปรตีนสูง และใบเตยจะทำให้ไก่มีกลิ่นหอมลดการสะสมของกรดยูริค และเพรียวรีน ปัจจุบันไก่ดำ KU-ภูพาน เลี้ยงเพียง 3 เดือน ก็สามารถนำมาบริโภคหรือจำหน่ายได้แล้ว ราคาจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 150-200 บาท ซึ่งขณะนี้นายถาวร เลี้ยงสกุล กำลังจัดตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เกษตรกรผู้สนใจเข้าไปเรียนรู้และเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม โดยมีสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นที่ปรึกษาในการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สวท.ตรัง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกษตรกรชาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ประสบความสำเร็จในการนำพ่อแม่พันธุ์ไก่ดำ KU-ภูพานมาเพาะเลี้ยง
เตรียมจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน". (07-07-2561). สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์.: สืบค้นเมื่อ 11-07-2561, เข้าถึงได้จาก : http://thainews.prd.go.th