เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สงขลาจ่อฟันโรงฆ่าสัตว์เถื่อน 32 แห่ง

06 กรกฏาคม 2561
1,968
วันที่ 4 กรกฎาคม รายงานข่าวจากห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์ จ.สงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการ จ.สงขลา ประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำ จ.สงขลา เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค พร้อมพิจารณาการขออนุญาตประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์มีผู้เข้าร่วมประมาณ 60 คน
รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมมีการพิจารณาการปรับปรุงโรงเชือดไก่ที่ไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ ใน ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ เนื่องจากมีการร้องเรียนถึงผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงเชือด อาทิ กลิ่นเหม็นจากเศษชิ้นเนื้อ /ขนไก่ กลิ่นจากมูลไก่ เสียงจากการประกอบกิจการในตอนกลางคืน ซึ่งแนวทางการแก้ไข จะนัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงไปตรวจสอบผู้ประกอบการประมาณ 32 ราย เพื่อให้สามารถประกอบกิจการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ไม่ส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สงขลาจ่อฟันโรงฆ่าสัตว์เถื่อน 32 แห่ง". (04-07-2561). มติชน.: สืบค้นเมื่อ 06-07-2561,
เข้าถึงได้จาก : https://www.matichon.co.th