เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

โคขุนไทยมาแรงโตทะลุ 6 หมื่นล้าน

05 กรกฏาคม 2561
1,336
วัยรุ่น ชาวต่างชาติฮิตกิน โคขุนไทยขายปลีก ตกกก. 1,500 บาท หลังพัฒนาสายพันธุ์ดีแข่งญี่ปุ่น ออสซี กีวี่ ได้
นายมรกต พิธรัตน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ธุรกิจโคขุน หรือโคเนื้อระดับพรีเมียมในไทยกำลังได้รับความนิยมและเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากมีการพัฒนาสายพันธุ์จนเป็นที่ยอมรับของชาวไทยและชาวต่างชาติ จนปัจจุบันเนื้อบางประเภทมีราคาขยับขึ้นไปถึงกิโลกรัม 1,400-1,500 บาท และจะมีราคาเพิ่มอย่างต่อเนื่องไปถึงกิโลกรัมละ 2,000 บาทได้ เนื่องจากกลุ่มคนรุ่นใหม่มีรสนิยมบริโภคเนื้อวัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเนื้อโคระดับพรีเมียมที่มีราคาแพง รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนที่นิยมบริโภคโคเนื้อของไทย เพราะเนื้อคุณภาพดีและรสชาติดีกว่าเนื้อโคจากจีน ส่งผลให้มีการเติบโตไม่ต่ำกว่าปีละ 10% จากมูลค่าโคเนื้อทั่วประเทศที่มีอยู่ 50,000-60,000 ล้านบาท
"ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อมาต่อเนื่อง 30 ปี จนทำให้ปัจจุบันโคเนื้อของไทยเริ่มมีคุณภาพทัดเทียมกับโคเนื้อระดับโลกเช่นจากญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลียและสหรัฐฯ โดยหากเป็นเนื้อระดับเดียวกันของไทยจะถูกกว่าเนื้อต่างประเทศกก.ละ 400-500 บาท และที่สำคัญตอนนี้ประเทศจีนก็มีการตั้งโรงชำแหละแถวสิบสองปันนา และมีการนำเข้าโคขุนคุณภาพไปเลี้ยงและรอชำแหละจำนวนมาก ทำให้ตลาดโคเนื้อของไทยกำลังมีอนาคตสดใส"
นายมรกต กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อประมาณ 800,000 ราย จำนวนโคเนื้อ 4.4 ล้านตัว ซึ่ง ธ.ก.ส.มีแผนเข้าไปสนับสนุนการพัฒนาโคเนื้อในไทยอย่างเต็มที่โดยมีการปล่อยกู้เพื่อการเลี้ยง รวมถึงการนำไปพัฒนาสายพันธุ์ จนปัจจุบันสามารถปล่อยกู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อได้แล้ว 682,529 ราย วงเงิน 81,273 ล้านบาท และยังได้ดูแลเกษตรกรที่เกี่ยวเนื้องได้แก่ ผู้ผลิตอาหารสัตว์ ผู้ปลูกข้าวโพด มันสำปะหลัง และปลูกหญ้าเนเปียร์อีกกว่า 100,000 ราย จำนวนเงินให้สินเชื่อกว่า 10,000 ล้านบาท ขณะที่การเลี้ยงโคขุนคุณภาพ ธ.ก.ส. ได้ปล่อยกู้ไปแล้ว 173,588 ราย วงเงิน 17,885 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 52,000 ราย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"โคขุนไทยมาแรงโตทะลุ 6 หมื่นล้าน". (04-07-2561). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 05-07-2561,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th