เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กฤษฎาสั่งชะลอโครงการโคบาลบูรพา หลังพบสเปกวัวไม่ตรงตามความต้องการ

28 มิถุนายน 2561
2,076
26 มิ.ย.61 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ เร่งทำรายงานปัญหาอุปสรรคในโครงการโคบาลบูรพา จ.สระแก้ว โดยไปทบทวน และมาชี้แจงตนทั้งหมดให้ไร้ข้อครหา ว่าการใช้งบกลางวงเงิน 1.3 พันล้านบาท จำนวนวัว กว่า 3 หมื่นตัว ได้จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามสเปกและราคาที่ตั้งไว้ครั้งแรกหรือไม่ ตรวจสอบเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีพื้นที่ มีคอกหรือยัง และเปรียบเทียบราคาจัดทำคอกที่มีงบไปอุดหนุนเกษตรกร
"ทราบว่าวัวมีปัญหาเรื่องสเปกไม่ตรงตามความต้องการ และเกษตรกรบางส่วนยังไม่มีความพร้อมในการเลี้ยง และการแจกวัวให้กับเกษตรกรขณะนี้ได้เพียง 1.3 หมื่นตัวเท่านั้น พร้อมกับให้เทียบราคากับคอกของเอกชน ถ้าของกรมปศุสัตว์แพงกว่าเอกชน ผมไม่ยอมแน่ ให้อธิบดีปศุสัตว์ลงพื้นที่ไปถ่ายรูปวัวที่เกษตรกรเลี้ยงมาให้ดูด้วย พร้อมกับรายชื่อเกษตรกรได้รับวัวมีความพร้อมในการเลี้ยงหรือไม่ ต้องทำโครงการโคบาลบูรพา จ.สระแก้ว ให้ได้เป็นผลสำเร็จก่อน ดังนั้น จึงให้ชะลอโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ที่จะขอใช้งบกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร อีกกว่า 1 พันล้านบาท" นายกฤษฎา กล่าว

ด้าน นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า จะลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการโคบาลบูรพา จ.สระแก้ว วันที่ 27 มิ.ย.ตามคำสั่ง รมว.เกษตรฯ ที่ให้คุมเข้มปัญหาวัวสวมโสร่ง ลักลอบมาเข้าโครงการ โดยจะไปดูใบอนุญาตเคลื่อนย้ายชัดเจนหรือไม่ เพราะก่อนทำโครงการนี้ได้มีการสำรวจว่าจำนวนวัวในประเทศมีครบ 3 หมื่นตัว สามารถจัดหามาแจกให้เกษตรกรได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้โครงการล่าช้าไปมาก เกษตรกรได้รับวัวเพียง 1.3 หมื่นตัว ขาดอีก 1.7 หมื่นตัว ได้ให้ผู้ส่งมอบทำแผนส่งมอบ ถ้าไม่ทันภายในเดือน ต.ค.ต้องเสียค่าปรับจำนวนมาก สำหรับโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะ 3 ทั้งหมด 5 หมื่นตัว ของบจากกองทุนสงเคราะห์ 1 พันล้านบาท ซึ่งกรมอยู่ระหว่างเตรียมทำเรื่องเสนอของบ หาก รมว.เกษตรฯ ยังไม่ไฟเขียว ก็จะระงับโครงการไว้ก่อน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กฤษฎาสั่งชะลอโครงการโคบาลบูรพา หลังพบสเปกวัวไม่ตรงตามความต้องการ". (26-06-2561).
แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 28-06-2561, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com