เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมปศุสัตว์เร่งควบคุมอหิวาต์ไก่ที่นครศรีธรรมราช หลังมีไก่ป่วยตายกว่า 200 ตัว

18 มิถุนายน 2561
2,289
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฉวาง และด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช ได้เข้าควบคุมโรคในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลละอาย ซึ่งมีเกษตรกรรายหนึ่งเลี้ยงไก่พื้นเมืองไว้ 300 ตัว ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 จนวันที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา ไก่เริ่มป่วยตายรวม 261 ตัว จากการสอบสวนโรคพบว่าเกษตรกรเลี้ยงโดยไม่ได้ให้วัคซีนป้องกันโรค ตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นป่วยตายด้วยโรคอหิวาต์ไก่และเก็บตัวอย่างจากไก่ไปตรวจวินิจฉัยยืนยันที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน
ส่วนไก่ที่เหลืออีก 39 ตัว ได้ทำลายและฝังกลบซากแล้ว จากนั้นได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคคอกสัตว์และโดยรอบ จัดระบบเฝ้าระวังแบบเชิงรุกในรัศมี 5 กิโลเมตรจากจุดเกิดโรค เป็นระยะเวลา 1 เดือน รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีกในพื้นที่ และสั่งห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกโดยเด็ดขาด
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมปศุสัตว์เร่งควบคุมอหิวาต์ไก่ที่นครศรีธรรมราช หลังมีไก่ป่วยตายกว่า 200 ตัว". (17-06-2561).
ผู้จัดการออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 18-06-2561, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com