เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จับตามะกันกดดันแลกไม่ตัดจีเอสพี

13 มิถุนายน 2561
2,594
ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า ในช่วงปลายเดือน ก.ค.61 สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (ยูเอสทีอาร์) มีกำหนดการเดินทางเยือนไทย เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย และติดตามความคืบหน้าในเรื่องการเปิดตลาดเนื้อหมู และเครื่องในจากสหรัฐฯ ที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงแรคโตพามีนในการเลี้ยง ตามที่ได้หารือกันในการประชุมภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนไทย-สหรัฐฯ (ทิฟา) เมื่อเดือน เม.ย.61
ยูเอสทีอาร์เตรียมบินมาไทย จี้นำเข้าหมูสารเร่งเนื้อแดง

อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆนี้ยูเอสทีอาร์ได้ย้ำกับไทยว่า หากไทยต้องการให้สหรัฐฯคงการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) กับสินค้าไทย ฝ่ายไทยต้องมีท่าทีผ่อนปรน และมีแนวทางเปิดตลาดเนื้อหมูให้กับสหรัฐฯอย่างชัดเจน พร้อมจัดทำข้อเสนอการเปิดตลาดอย่างเป็นรูปธรรมด้วย นอกจากนี้ ยูเอสทีอาร์ ยังย้ำกับไทยอีกว่า รัฐบาลของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี ไม่เห็นด้วยกับการต่ออายุโครงการจีเอสพีในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งชี้ให้เห็นว่า สหรัฐฯแสดงท่าทีชัดเจนว่าต้องการให้ไทยเปิดตลาดเนื้อหมู และพร้อมพิจารณาตัดสิทธิจีเอสพีไทย

สำหรับสาเหตุที่สหรัฐฯเอาเรื่องการตัดจีเอสพีมาผูกโยงกับการเปิดตลาดนำเข้าเนื้อหมู เป็นเพราะเมื่อเร็วๆนี้ สภาผู้ผลิตสุกรแห่งชาติสหรัฐฯ ได้ยื่นคำขอให้ยูเอสทีอาร์พิจารณาทบทวนการตัดจีเอสพีที่ให้กับสินค้าไทย ภายใต้กรณีการพิจารณาการดำเนินการของประเทศที่ได้รับสิทธิ โดยอ้างว่า ไทยไม่เข้าข่ายคุณสมบัติประเทศที่ได้รับสิทธิด้านการเปิดตลาดสินค้าให้แก่สหรัฐฯอย่างเป็นธรรม และสมเหตุผล เพราะไม่เปิดนำเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐฯที่ใช้สารเร่งเนื้อแดง แม้ก่อนหน้านี้ ไทยได้แจ้งกับสหรัฐฯว่า จะแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองมาตรฐานสารตกค้างสูงสุดของสารเร่งเนื้อแดงดังกล่าว ที่ CODEX (โครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ) กำหนด

นอกจากนี้ สภาผู้ผลิตสุกรฯ ยังกล่าวหาอีกว่า รัฐบาลไทยแทบจะไม่ออกใบอนุญาตนำเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐฯ หรือหากจะออกใบอนุญาตให้ ก็ให้นำเข้าปริมาณน้อย และผู้ที่ได้รับใบอนุญาตต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบในอัตราสูงมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 17 พ.ค.61 ยูเอสทีอาร์ได้รับคำร้องดังกล่าวแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยจะเปิดรับฟังความเห็นจากฝ่ายต่างๆ ก่อนประกาศผลว่าจะยุติการทบทวน หรือให้ไทยดำเนินการเปิดตลาดหรือไม่ อย่างไร ประมาณเดือน ต.ค.นี้.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"จับตามะกันกดดันแลกไม่ตัดจีเอสพี". (12-06-2561). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 13-06-2561, เข้าถึงได้จาก :