เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

มิลค์บอร์ดชะลอรับซื้อนมฟลูออไรด์ รอกรมอนามัย-อย.กำหนดพื้นที่ส่งชัดเจน

07 มิถุนายน 2561
1,737
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการชุดเฉพาะกิจตรวจสอบปัญหานมโรงเรียนผสมฟลูออไรด์ กล่าวว่า คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม หรือ มิลค์บอร์ด ยังคงชะลอการรับซื้อนมผสมฟลูออไรด์เพื่อส่งให้เด็กในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน หลังจากพบว่ามีนมผสมฟลูออไรด์ส่งออกไปนอกพื้นที่ 12 จังหวัด และมีเด็กนักเรียนดื่มแล้วฟันตกกระ
ทั้งนี้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ริเริ่มการผสมฟลูออไรด์ในนมสำหรับบริโภคในพื้นที่ที่น้ำประปามีปริมาณฟลูออไรด์ต่ำ เพื่อเสริมสร้างฟันให้แข็งแรงและป้องกันฟันผุ กำลังทบทวนร่วมกับคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ว่า พื้นที่ใดเหมาะสมที่จะจัดสรรนมผสมฟลูออไรด์ให้เด็กดื่ม จากนั้น อย.จึงจะออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการผลิตนมผสมฟลูออไรด์ในโครงการนมโรงเรียนได้อีกครั้ง

สำหรับนมผสมฟลูออไรด์ที่รับมอบจากผู้ประกอบการและอยู่ในโครงการนมโรงเรียนขณะนี้มีประมาณ 1 ล้านกล่องเศษ จะจัดสรรไปยังพื้นที่ 12 จังหวัด ตามโครงการเดิมในภาคการศึกษาที่ 1/2561 จนกว่าจะหมด แต่ต้องควบคุมไม่ให้ส่งมอบออกไปนอกพื้นที่ เพราะหากพื้นที่นั้นน้ำประปามีฟลูออไรด์เพียงพอแล้ว จะทำให้เด็กฟันตกกระ

อย่างไรก็ตาม เมื่อ อย.อนุญาตให้ผลิตได้อีกครั้ง รวมทั้งสามารถหาแนวทางควบคุมให้นมผสมฟลูออไรด์ส่งมอบเฉพาะพื้นที่ที่กำหนดได้แล้ว มิลค์บอร์ดจึงจะสั่งซื้อนมผสมฟลูออไรด์ในโครงการนมโรงเรียนต่อไป
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"มิลค์บอร์ดชะลอรับซื้อนมฟลูออไรด์ รอกรมอนามัย-อย.กำหนดพื้นที่ส่งชัดเจน". (07-06-2561).
ผู้จัดการออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 08-06-2561, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com