เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมประมงเตรียมจัดงานชวนคนไทยกินกุ้ง ช่วยเกษตรกรหลุดปัญหาราคาตกต่ำ

05 มิถุนายน 2561
2,294
นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า โครงการ "กรมประมงรวมใจชวนคนไทยร่วมใจบริโภคกุ้ง" เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลังเกิดสถานการณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไมตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมประมงจัดทำขึ้นเพื่อเร่งผลักดันให้มีการระบายกุ้งภายในประเทศ ด้วยการจัดเตรียมพื้นที่ภายในกรมประมง เพื่อให้เกษตรกรได้นำผลผลิตกุ้งเข้ามาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรง
เบื้องต้นจะมีการจำหน่ายกุ้งสดกว่า 1 ตันต่อสัปดาห์ กิโลกรัมละ 200 บาท ซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้ากุ้งทะเล และส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยได้บริโภคกุ้งไทยที่มีคุณภาพจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสู่ผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคกุ้งภายในประเทศมากขึ้นอีกด้วย

สำหรับภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย การจำหน่ายกุ้งทะเลสดและเมนูอาหารที่ผลิตจากกุ้งทะเลคุณภาพราคาย่อมเยา การสาธิตการประกอบอาหารจากเมนูกุ้ง และการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพการผลิตกุ้งทะเลให้แก่เกษตรกร เป็นต้น จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชอป ชิม ชม สินค้าและผลิตภัณฑ์กุ้งคุณภาพในโครงการ "กรมประมงรวมใจชวนคนไทยร่วมใจบริโภคกุ้ง" ทุกวันพุธ ตลอดเดือนมิถุนายน 2561 โดยเริ่มเปิดตัวโครงการฯ ครั้งแรกวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ บริเวณหน้าอควาเรียมกรมประมง เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสั่งจองออร์เดอร์กุ้งขาวแวนนาไมล่วงหน้า หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง โทร. 02 5794496
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมประมงเตรียมจัดงานชวนคนไทยกินกุ้ง ช่วยเกษตรกรหลุดปัญหาราคาตกต่ำ". (02-06-2561). ผู้จัดการ.:
สืบค้นเมื่อ 05-06-2561, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th