เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ไร่มันโคราชเสียหายหนัก2000ไร่ขาดน้ำยาวนาน
12 กรกฏาคม 2562
85

นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี และผู้นำชุมชนตำบลลำเพียก ออกตรวจสอบไร่มันสำปะหลังของชาวบ้านตำบลลำเพียก หลังจากได้รับแจ้งว่า ประสบภัยแล้งอย่างหนักจนทำให้มันสำปะหลังของชาวบ้านได้รับความเสียหายยืนต้นตายเป็นบริเวณกว้าง


โดยผลตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า มันสำปะหลังของชาวบ้านที่เพิ่งลงมือเพาะปลูกไปได้ไม่นานนัก ต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งขาดน้ำมาหล่อเลี้ยง ถึงขั้นยืนต้นตายมากถึง 2,000 ไร่ ซึ่งความเสียหายครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้านในตำบลลำเพียก มีเกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ 400 ราย ทางนายอำเภอครบุรี จึงเตรียมหาทางช่วยเหลือเกษตรกรเป็นการเร่งด่วน โดยมอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอครบุรี และผู้นำชุมชนเร่งสำรวจความเสียหายที่ชัดเจนอีกครั้ง เพื่อรวบรวมข้อมูลก่อนดำเนินการเยียวยาช่วยเหลือตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็ว


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×