เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ผู้เลี้ยงกุ้งลุยปลดแอก ประกาศราคากลางซื้อขายหน้าบ่อ หวังใช้อ้างอิงแทนพ่อค้าคนกลาง

30 พฤษภาคม 2561
2,120
โพสต์ทูเดย์ - ผู้เลี้ยงกุ้งรวมตัวประกาศราคากลางกุ้งขาวแวนนาไมซื้อขายในประเทศ หลังถูกกำหนดราคาจากพ่อค้าคนกลางมานาน
นายบรรจง นิสภวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย เปิดเผย ว่า ได้นำทีมผู้เลี้ยงกุ้งและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันประกาศราคากลาง กุ้งขาวแวนนาไมซึ่งเป็นราคาปากบ่อ เพื่อใช้อ้างอิงการซื้อขายในการบริโภคตลาดในประเทศ เหมือนกับการอ้างอิงราคาซื้อขายสินค้าข้าวของท่าข้าวกำนันทรง โดยเป็นมติที่ประชุมที่ให้มีการกำหนดราคากุ้งของสมาพันธ์ขึ้นมา ซึ่งจะเป็นราคาที่เป็นธรรมต่อทั้งผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ผลิต หลังจากที่ผ่านมาการกำหนดราคากุ้งจะเป็นของพ่อค้าคนกลาง หรือของกลุ่มคน องค์กร ที่ไม่ได้ถือเป็นผู้ผลิตโดยตรง ทำให้เกษตรกรอยู่ในภาวะจำยอม

สำหรับราคากุ้งขาวแวนนาไมปากบ่อเพื่อการบริโภคในประเทศ ที่สมาพันธ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยประกาศ เช่น กุ้งขนาด 100 ตัว/กิโลกรัม (กก.)ราคา 130 บาท/กก. ขนาด 90 ตัว/กก. ราคา 140 บาท/กก. ขนาด 80 ตัว/กก. ราคา 150 บาท/กก. ขนาด 70 ตัว/กก. ราคา 160 บาท/กก. ขนาด 60 ตัว/กก. ราคา 170 บาท/กก. ขนาด 50 ตัว/กก. ราคา 190 บาท/กก. ขนาด 40 ตัว/กก. ราคา 210 บาท/กก.ขนาด 30 ตัว/กก. ราคา 230 บาท/กก. และขนาด 20 ตัว/กก. ราคา 250 บาท/กก.

อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดย สมาพันธ์ฯ จะมีการประกาศราคากลางในทุกวัน และในทุกจังหวัดที่มีการเลี้ยงกุ้ง และขอความร่วมมือเกษตรกรชะลอกุ้งที่เข้าตลาดมหาชัยให้น้อยลง เพื่อที่ผู้ซื้อจะกลับมาที่บ่อ จะได้มีราคากลางต่อรองกัน

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ภายหลังการปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม ปี 2561 เมื่อวันที่ 18 พ.ค. พบว่ามีเกษตรกรผ่านเกณฑ์การพิจารณา จำนวน 21 จังหวัด รวม 1,196 ราย รายละไม่เกิน 10 ตัน และมีห้องเย็นที่เข้ารับซื้อผลผลิตกุ้งในโครงการ จำนวน 24 บริษัท โดยขณะนี้ได้ดำเนินการจับคู่ซื้อขายกุ้งกับเกษตรกรแล้วจำนวน 18 จังหวัด รวม 611 ราย

"กรมประมงจะเก็บตัวอย่างกุ้งของเกษตรกรที่ได้ทำข้อตกลงมาตรวจสอบคุณภาพ โดยใช้งบกว่า 6 ล้านบาท เพื่อให้สินค้ากุ้งได้มาตรฐานเป็นไปตามความต้องการของประเทศคู่ค้า และเตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือ เกษตรกร (คชก.) เพื่อขอเงินช่วยเหลือเรื่องลดต้นทุนให้ผู้เลี้ยงกุ้ง 2 บาท/กก. ตามที่เกษตรกรร้องขอมาต่อไป" นายอดิศร กล่าว
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ผู้เลี้ยงกุ้งลุยปลดแอก ประกาศราคากลางซื้อขายหน้าบ่อ หวังใช้อ้างอิงแทนพ่อค้าคนกลาง". (25-05-2561). กรมประมง.: สืบค้นเมื่อ 30-05-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.iqnewsclip.com