เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กฤษฎาตีกลับข้อเสนอจำนำกุ้ง

03 พฤษภาคม 2561
2,403
กรุงเทพธุรกิจ กระทรวงเกษตรฯ ไม่รับ ข้อเสนอเอกชนเปิดรับจำนำแก้ปัญหา ราคากุ้งตกต่ำ อ้างไม่มีงบ พร้อมดึง ผู้ประกอบการแช่เยือกแข็งรับซื้อกิโลกรัมละ 130 บาท แลกขอนำเข้ากุ้งป้อนโรงงาน
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กระทรวงมหาดไทย และกรมการค้าภายใน ว่าตามที่ ผู้เลี้ยงกุ้ง จ.นครศรีธรรมราชและสงขลา ขอให้แก้ปัญหาราคากุ้งขาวแวนนาไมตกต่ำ โดยจำนำกุ้งขาวเพื่อชดเชยส่วนต่างราคา จากปัจจุบันกุ้ง 100 ตัวต่อกิโลกรัม มีราคา 105 บาท แต่ต้องการขายที่กิโลกรัมละ 130-140 บาท

ทั้งนี้ รัฐบาลไม่มีนโยบายรับจำนำกุ้งเพราะไม่มีงบมากพอที่จะชดเชยส่วนต่างราคา จึงเสนอให้สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งช่วยโดยรับซื้อกุ้งในราคากิโลกรัมละ 130-140 บาท ซึ่งสูงกว่าต้นทุนเฉลี่ย ที่อยู่กิโลกรัมละ 110-120 บาท แต่สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยต้องการให้รัฐหากุ้งป้อนโรงงานที่มีกำลังการผลิตมากถึง 6 แสนตันต่อปี แต่ไทยผลิตกุ้งได้ 2 แสนตัน ต่อปี ส่งผลให้โรงงานชะลอการแปรรูปเพราะขาดวัตถุดิบ แต่ยังมีต้นทุนแรงงานต่อเนื่อง

นอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมประมงขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงกุ้ง พร้อมหารือผู้ผลิตอาหารกุ้งว่าจะลดราคาได้เพียงใด และดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 10 พ.ค.นี้

ส่วนสาเหตุราคากุ้งตกต่ำมาจาก ปีนี้มีกุ้งอินเดียออกตลาดมาก โดยมีกำลังการผลิต 6-7 แสนตันต่อปี ทำให้ขายได้ในราคาต่ำที่ 80-90 บาทต่อกิโลกรัม และมีตลาดหลักคือสหรัฐและจีน ส่วนไทยมีกำลังการผลิตเพียง 2 แสนตัน และถูกผู้นำเข้าอ้างว่าไม่มีคุณภาพหรือพบการปนเปื้อนสารไบโอติก

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ก่อนหน้านี้สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยขอนำเข้ากุ้งจากอินเดีย เพื่อป้อนโรงงานที่มีกำลังการผลิตเหลืออยู่ 4 แสนตัน เพื่อให้แรงงานมีงานทำ โดยจะควบคุมไม่ให้กระทบกับราคากุ้งในประเทศ ซึ่งกุ้งขณะนั้นยังแพงอยู่แต่เกษตรกรบางกลุ่มไม่ยินยอมเพราะกังวลว่าจะเกิดปัญหากดราคารับซื้อกุ้งในประเทศและมีโรคระบาดตามมา แต่ต้องการให้ราคากุ้งเป็นไปตามกลไกตลาด

สำหรับเงื่อนไของค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) กำหนดให้ไทยเปิดตลาดนำเข้ากุ้ง แต่ต้องผลิตในพื้นที่ไม่มีโรคระบาด ส่วนกุ้งอินเดียปัจจุบันยังไม่เปิดให้นำเข้า เพราะตรวจพบโรคในบางพื้นที่ จึงต้องตรวจสอบอย่างละเอียด
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กฤษฎาตีกลับข้อเสนอจำนำกุ้ง ". (01-05-2561). www.iqnewsclip.com .: สืบค้นเมื่อ 02-05-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.iqnewsclip.com