เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สภาผู้ผลิตหมูสหรัฐจี้ตัดจีเอสพีไทย

30 เมษายน 2561
2,401
สภาผู้ผลิตสุกรของสหรัฐฯ จี้ตัดสิทธิจีเอสพีไทย อ้างฝ่ายไทยยังไม่ยอมให้นำเข้าหมูเร่งสารเนื้อแดง"แรคโตพามีน"ตกค้างเข้ามาขาย
ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า เมื่อวันที่ 16 เม.ย.ที่ผ่านมา สภาผู้ผลิตสุกรของสหรัฐฯ ได้ยื่นคำร้องขอให้สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯพิจารณาตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร หรือจีเอสพีสำหรับประเทศไทย ภายใต้กรณีการพิจารณาการดำเนินการของประเทศที่ได้รับสิทธิเนื่องจากไทยไม่เข้าข่ายคุณสมบัติประเทศผู้ได้รับสิทธิด้านการเปิดตลาดสินค้าให้แก่สหรัฐฯอย่างเป็นธรรม และสมเหตุผล เพราะไทยห้ามนำเข้าเนื้อสุกรของสหรัฐฯ ที่มีสารเร่งเนื้อแดงแรคโตพามีนตกค้าง แม้ไทยได้เคยแจ้งกับสหรัฐฯว่า จะแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองมาตรฐานสารตกค้างสูงสุดของสารเร่งเนื้อแดงดังกล่าวที่โคเด็กซ์ หรือ โครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ กำหนด

"การยื่นคำร้องดังกล่าว เป็นผลจากการที่ผู้แทนการค้าสหรัฐได้เปิดรับฟังความเห็นกรณีการพิจารณาเงื่อนไขการให้สิทธิจีเอสพีที่เกี่ยวกับการพิจารณาการดำเนินการของประเทศที่ได้รับสิทธิ?หลังจากที่เมื่อเร็วๆ นี้ สหรัฐฯได้ประกาศต่ออายุโครงการจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.63 โดยผู้แทนการค้าสหรัฐได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึงวันที่ 16 เม.ย. ที่ผ่านมา"
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมานางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้นำคณะผู้แทนของไทยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน เป็นต้น เดินทางไปสหรัฐฯในช่วงก่อนวันหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมา เพื่อประชุมคณะกรรมการภายใต้ความตกลงด้านการค้าและการลงทุนไทย-สหรัฐฯ โดยหนึ่งในประเด็นที่หารือกันครั้งนี้ คือ สหรัฐฯได้เร่งรัดให้ไทยพิจารณาการนำเข้าเนื้อหมู และเครื่องที่มีการใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยง

"ไทยชี้แจงให้เห็นว่า จะต้องศึกษาและมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รองรับความปลอดภัยของผู้บริโภค เกี่ยวกับการใช้สารแรคโตพามีน ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายจะหารือร่วมกันต่อไปในเรื่องการศึกษาและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การประเมินความเสี่ยงต่อผู้บริโภค และการจัดการด้านความปลอดภัยผู้บริโภค เป็นต้น"
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สภาผู้ผลิตหมูสหรัฐจี้ตัดจีเอสพีไทย". (29-04-2561). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 30-04-2561,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/economic/640715