เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ครม.เห็นชอบจ่ายค่าจ้างแรงงานประมงเป็นรายเดือน

30 มีนาคม 2561
2,085
ครม.เห็นชอบจ่ายค่าแรงประมงเป็นรายเดือนผ่านทางบัญชีธนาคารของลูกจ้าง เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ และไม่เกิดการโกงค่าแรงในวันหยุดนักขัตฤกษ์
พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยจากเดิมที่มีการจ่ายค่าจ้างให้กับแรงงานประมงเป็นรายวันและรายชั่วโมง ให้เปลี่ยนเป็นจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน โดยรูปจ้างแรงงานประมงจะได้รับอัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวัน ตามที่คณะกรรมการค่าจ้างได้กำหนดไว้ คูณด้วย 30 ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างค่าทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผ่านทางบัญชีธนาคารของลูกจ้าง เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ และไม่เกิดการโกงค่าแรงในวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยกำหนดให้นายจ้างที่ทำการประมงนอกน่านน้ำไทยจัดระบบอุปกรณ์สื่อสารให้ลูกจ้างแรงงานประมงสามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลภายในครอบครัวได้ ในกรณีขึ้นเรือประมงไปอยู่นอกน่านน้ำไทย โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการประกาศร่างกฎกระทรวง เป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นกรณีการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างผ่านบัญชีธนาคารมีผล หลังประกาศแล้ว 45 วัน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ครม.เห็นชอบจ่ายค่าจ้างแรงงานประมงเป็นรายเดือน". (27-03-2561). ผู้จัดการออนไลน์.:
สืบค้นเมื่อ 28-03-2561, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com/uptodate/detail/9610000030525