เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กษ.เตรียมประชุม EGG BOARD สัปดาห์นี้ แก้ราคาไข่ไก่ตกต่ำ

27 มีนาคม 2561
2,245
กระทรวงเกษตรฯเตรียมประชุม Egg Board สัปดาห์นี้ เพื่อกำหนดการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไม่ให้เกิน 550,000 ตัวต่อปี แก้ปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า กระทรวงฯ เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ภายในสัปดาห์นี้ เพื่อกำหนดมาตรจำกัดการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไม่ให้เกิน 550,000 ตัวต่อปี รวมทั้งมอบหมายให้กรมปศุสัตว์กำหนดมาตรการตรวจนับปู่ย่าพันธุ์ (GS) ให้ชัดเจน เพื่อแก้ปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กษ.เตรียมประชุม EGG BOARD สัปดาห์นี้ แก้ราคาไข่ไก่ตกต่ำ". (26-03-2561). ผู้จัดการออนไลน์.:
สืบค้นเมื่อ 26-03-2561, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com/uptodate/detail/9610000029379