เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนาโคราชเสี่ยงดำนาอีกครั้งแม้น้ำน้อย

11 กรกฏาคม 2562
2,301

สถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในจังหวัดนครราชสีมา ทำให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะที่อำเภอบัวใหญ่ จากการลงพื้นที่สอบถามเกษตรกรหลายราย พบว่า ในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาฝนตกลงมาน้อยมาก ทำให้ไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับทำนา ส่วนบางรายที่หว่านข้าวไปบ้างแล้ว ก็ต้องประสบกับปัญหาไม่มีน้ำมากพอให้ต้นข้าวแตกหน่อ ซ้ำนกยังมาจิกกินข้าวเปลือกที่หว่านจนแทบหมด จึงได้ตัดสินใจเพาะต้นกล้าข้าวก่อนนำมาปักดำ แต่เนื่องจากฝนทิ้งช่วงนานหลายสัปดาห์ นานๆ จะตกลงมาครั้ง หลายรายจึงต้องเลือกดำนาแบบแห้ง เสี่ยงดวงกับฝนอีกสักครั้ง เพื่อให้ต้นข้าวโตทันฤดูเก็บเกี่ยวที่จะมาถึง


แต่จากการคาดการณ์ว่า ปีนี้ราคาข้าวจะพุ่งสูงขึ้นเพราะเกษตรกรไม่สามารถทำนาให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ภัยแล้งที่ขยายพื้นที่ครอบคลุมเกือบทั้งประเทศ ดังนั้น เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีข้าวเปลือกออกสู่ตลาดน้อยลง ส่งผลให้ตลาดมีความต้องการข้าวมากขึ้น จึงถือเป็นแรงจูงใจที่ทำให้ชาวนาหลายรายในจังหวัด ตัดสินใจดำนาอีกครั้งแม้ว่าปริมาณน้ำทำเกษตรจะเหลือเพียงน้อยนิด ซึ่งหากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงยังยาวนานต่อเนื่อง ฝนไม่ตกลงมาในอีก 2-3 สัปดาห์ คงต้องทำใจว่า เมล็ดพันธุ์ข้าวลงทุนไถหว่านปักดำเอาไว้ คงต้องเสียหายเกือบ 100 % ซ้ำเติมความเดือดร้อนให้กับชาวนากันถ้วนหน้า


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :