เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
ปศุสัตว์ดึงค้าปลีกช่วยขายเนื้อหมู ผลผลิตล้น-ส่งออกลด ผู้เลี้ยงอ่วม
21 มีนาคม 2561
1,091
นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากปัญหาราคาสุกรตกต่ำ โดยสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มราคาขายอยู่ที่ 52-55 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) น้อยกว่าต้นทุนการผลิต เนื่องจากผลผลิตสุกรในประเทศมีจำนวนมากเกินความต้องการตลาด ขณะที่การส่งออกไปตลาดต่างประเทศก็ลดลง ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร โดยเฉพาะเกษตรกรรายเล็กและรายย่อยเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงขอความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตสุกรรายใหญ่ เช่น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ และบริษัทค้าปลีกชั้นนำ เช่น แม็คโคร นำเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผู้เลี้ยงรายย่อยเข้ามาจำหน่ายในร้านค้า ทั้งในรูปแบบห้างสรรพสินค้า ร้านจำหน่ายและตู้แช่ในระดับชุมชน โดยสินค้าที่จะนำเข้ามาจำหน่าย ต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้
นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ยังได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการแก้ปัญหาราคาสุกรตกต่ำ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (พิกบอร์ด) ซึ่งในที่ประชุมมีมติแก้ปัญหาราคาสุกรตกต่ำ 3 มาตรการ คือ 1.ให้นำลูกสุกรไปผลิตเป็นหมูหัน จำนวน 100,000 ตัว 2.เพิ่มการปลดระวางแม่พันธุ์สุกร 100,000 ตัว โดยปลดระวางแม่พันธุ์สุกรในระบบปกติ 300,000 ตัว และ 3.นำสุกรขุนมาชำแหละและเก็บเข้าห้องเย็น 100,000 ตัว อย่างไรก็ตาม ได้นำร่องลูกสุกรไปผลิตเป็นสุกรหันแล้ว 10,000 ตัว ซึ่งกรมปศุสัตว์จะต้องเร่งหาตลาดมารองรับ.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปศุสัตว์ดึงค้าปลีกช่วยขายเนื้อหมู ผลผลิตล้น-ส่งออกลด ผู้เลี้ยงอ่วม". (21-04-2561). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 21-03-2561, เข้าถึงได้จาก :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-35°C
เชียงใหม่
17-32°C
นครราชสีมา
17-33°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×