เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมปศุสัตว์ยืนยันวัคซีนพิษสุนัขบ้ามีมาตรฐานตามเกณฑ์ อย.

20 มีนาคม 2561
2,214
นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า วัคซีนสำหรับการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในปี 2561 เป็นวัคซีนที่มีมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้พื้นที่ที่มีการเกิดโรค และจุดเสี่ยง ขณะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการฉีดในพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ใช่จุดเกิดโรค จึงขอให้มั่นใจได้ว่า วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีจำนวนเพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชน
ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์มีมาตรการ 2+1 สำหรับควบคุมโรค และหยุดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในทุกพื้นที่ โดยเมื่อพบโรคและมีผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการแล้ว ปศุสัตว์จังหวัดจะประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 เพื่อกำจัดโรคให้แล้วเสร็จในระยะเวลา 2 เดือน โดยจะควบคุมโรคในทุกพื้นที่ที่เกิดโรค (รัศมี 5 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค) ด้วยการฉีดวัคซีนในสุนัขและแมวให้ครอบคลุมทุกตัว ทั้งมีและไม่มีเจ้าของ และในเดือนที่ 3 หลังจากนั้น จะเป็นช่วงการประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า และจะเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

สำหรับพื้นที่จังหวัดสีเขียว ที่ไม่พบการเกิดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี มีทั้งสิ้น 21 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ ลำพูน สุโขทัย บึงกาฬ หนองบัวลำภู สกลนคร นครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี ตราด ชุมพร พังงา ภูเก็ต และนราธิวาส ส่วนจังหวัดสีเหลือง ที่พบการเกิดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเฉพาะในสัตว์ ในระยะเวลา 2 ปี ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 42 จังหวัด ส่วนจังหวัดสีแดง หมายถึงจังหวัดที่พบการเกิดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ ในระยะเวลา 2 ปี ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 14 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี สงขลา ระยอง ตาก ศรีสะเกษ กรุงเทพมหานคร สระแก้ว ตรัง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมปศุสัตว์ยืนยันวัคซีนพิษสุนัขบ้ามีมาตรฐานตามเกณฑ์ อย.". (18-03-2561). ผู้จัดการออนไลน์.:
สืบค้นเมื่อ 19-03-2561, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com/uptodate/detail/9610000027042