เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อ.ส.ค.รุกตลาดนมพร้อมดื่มในเมียนมา ปี61 คาดฟันกำไร 100 ล้านบาท

19 มีนาคม 2561
1,696
อ.ส.ค.เพิ่มตัวแทนจำหน่ายนมพร้อมดื่ม UHT ไทย-เดนมาร์ครายใหม่ในเมียนมา ส่งทีมรุกขยายตลาดหัวเมืองหลักชิงส่วนแบ่ง วางเป้าฟันกำไรกว่า 100 ล้านบาท ชี้ยอดส่งออกกัมพูชา-ลาวเติบโตต่อเนื่อง ปีนี้ทะลุ 1,200 ล้านบาท
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ อ.ส.ค. ได้คัดเลือกและเพิ่มตัวแทนจำหน่ายหรือเอเย่นต์ที่มีศักยภาพรายใหม่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์อีก 1 ราย จากเดิมที่มีเพียงรายเดียวซึ่งมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม UHT ไทย-เดนมาร์คผ่านแนวตะเข็บชายแดนไทย-พม่าเท่านั้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับสินค้าแบรนด์ไทย-เดนมาร์คในตลาดต่างประเทศ ทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายและขยายฐานผู้บริโภคในเมียนมาเพิ่มมากขึ้น และเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดนมพร้อมดื่มในเมียนมาด้วย เบื้องต้น อ.ส.ค.ได้เข้าไปสำรวจความพร้อมของตัวแทนจำหน่ายรายใหม่ดังกล่าว ก่อนที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์นม UHT ไทย-เดนมาร์คไปทำตลาดในเมียนมาร์อย่างเป็นทางการ

ขณะเดียวกัน อ.ส.ค.ยังมีการตรวจเยี่ยมสถานที่จัดเก็บรักษาคุณภาพหรือคลังสินค้าของตัวแทนจำหน่ายในเมียนมา รวมถึงระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้า นอกจากนั้น ยังดำเนินการสำรวจตลาดและศึกษาความต้องการของผู้บริโภคในเมืองย่างกุ้ง รวมถึงเมืองอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงด้วย เพื่อจะได้วางแผนส่งเสริมสนับสนุนการทำตลาดของตัวแทนจำหน่ายรายใหม่ ให้ได้ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ปีแรก ประมาณ 60-100 ล้านบาท รวมตัวแทนจำหน่ายในเมียนมา 2 ราย อ.ส.ค.คาดว่า จะสามารถผลักดันส่งออกไปยังตลาดพม่าได้ถึง 100-200 ล้านบาท/ปี

"อ.ส.ค.ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า เทรนด์ (Trend) การบริโภคนมพร้อมดื่มในเมียนมาเป็นอย่างไร จึงจำเป็นต้องเร่งสำรวจ ศึกษา และทดลองตลาดนมไทย-เดนมาร์คในช่วงแรกอย่างเข้มข้น เพื่อที่จะสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้ตรงทุกกลุ่มเป้าหมาย อาทิ รสชาติยอดนิยม และขนาดบรรจุ เป็นต้น อีกทั้งยังจะใช้ฐานข้อมูลการบริโภคนมไทย-เดนมาร์คในประเทศกัมพูชา และ สปป.ลาว มาเป็นแนวทางในการทำตลาดนมในเมียนมา และช่วยโปรโมทสินค้าแบรนด์ไทย-เดนมาร์คเพื่อสร้างการรับรู้ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคในเมียนมาเพิ่มมากขึ้น เบื้องต้น อ.ส.ค.คาดว่า จะสามารถส่งออกนม UHT ไทยเดนมาร์ค 3 รส ได้แก่ รสจืด รสหวาน และรสช็อกโกแลต ไปจำหน่ายในเมืองย่างกุ้งและเมืองใกล้เคียงได้ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2561 นี้" ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าว

ผอ.อ.ส.ค.กล่าวอีกว่า สำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม UHT ไทย-เดนมาร์คไปยังกัมพูชาและ สปป.ลาว ก็มีแนวโน้มดีและเติบโตต่อเนื่อง ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 ยอดขายโดยรวมอยู่ที่ 90-95% ซึ่งใกล้เคียงเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากเกิดปัญหาเรื่องโรคปากและเท้าเปื่อยหรือเอฟเอ็มดี (FMD) ระบาดในฟาร์มโคนมหลายพื้นที่ ทำให้น้ำนมดิบภายในประเทศขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อความต้องการแปรรูป ส่งผลให้การส่งออกชะลอตัวช่วงหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันปริมาณน้ำนมดิบที่ป้อนเข้าสู่โรงงานแปรรูปนมของ อ.ส.ค.ทั้ง 5 แห่ง เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ จากวันละ ประมาณ 550 ตัน เพิ่มเป็น 730 ตัน/วัน ซึ่งในปีนี้ อ.ส.ค.คาดว่า จะสามารถผลักดันส่งออกนมพร้อมดื่มไทย-เดนมาร์คไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ไม่ต่ำกว่า 1,200 ล้านบาท

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อ.ส.ค.รุกตลาดนมพร้อมดื่มในเมียนมา ปี61 คาดฟันกำไร 100 ล้านบาท". (16-03-2561).
ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 17-03-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net/economy/news-131403